Historiografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Bendel Rainer i Köhler Joachim, Kirchengeschichteiche Forschung zu Schlesien. Entwicklung und Schwerpunkte, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 63 (2005), s. 41-73. [historiografia]
 • Mrozowicz Wojciech, Dziejopisarstwo średniowieczne we Wrocławiu, Sobótka 2006, nr 1, s. 5- 10. [dziejopisarstwo kościelne, roczniki klasztorne, premonstratensi, biskupi wrocławscy]
 • Bendel Rainer, 1000 Jahre Bistum Breslau. Überlegungen für eine Diözesiangeschichte, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 58 (2000), s. 9-25. [diecezja wrocławska]
 • Bendel Rainer, Die Reformation in Schlesien in der katholischen (schlesischen) Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 58 (2000), s. 27-51. [reformacja na Śląsku, historiografia katolicka]
 • Bendel Rainer, Franz Xaver Seppelt: „Maßvoller Konservatismus” zwischen Bistumsgeschichte und Papstgeschichte, AKSG 56 (1998), s. 27-60.
 • Czapliński Marek [rec:] Geschichte Schlesiens, t. III: Preussisch – Schlesien 1740- 1945, Oesterreichisch – Schlesien 1740 – 1918/45. Stuggart 1999, [w:] Sobótka 2000, nr 2, s. 312- 319 [dzieje Kościoła katolickiego, dzieje Kościoła ewangelickiego]
 • Gawelczyk Henryk, Ksiądz Walenty Maciej Hoscheck górnośląski historiograf z przełomu XVIII i XIX w., STHSO 9 (1982), s. 219-237.
 • Gregor Joseph, Augustin Weltzel und seine oberschlesischen Geschichtswerke, Oppeln 1908.
 • Kopiec Jan, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte" - od przeciwieństw do współpracy historyków polskich i niemieckich, [w:] Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. [...], red. Maria Kalczyńska, Opole 2000 s. 119-125.
 • Kopiec Jan, Diecezja wrocławska w oczach historyków niemieckich i polskich, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 15-23.
 • Kopiec Jan, Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821, ABiMK 45 (1982), s. 203-397.
 • Kopiec Jan, Historiografia Kościoła na Śląsku Opolskim, [w:] Millenium Kościoła na Śląsku, red. Jan Kopiec, Opole 2000, s. 61-68.
 • Kopiec Jan, Materiały historyczne w biuletynie urzędowym diecezji opolskiej w latach 1945-1982, ABiMK 48 (1984), s. 359-388.
 • Kopiec Jan, Wkład ks. Konstantego Michalskiego w refleksję historyczną, SSHT 31(1998), s. 295-299.
 • Kopiec Jan, Z historiografii duchowieństwa górnośląskiego drugiej połowy XIX i początków XX w., [w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Materiały sesji historycznej [...], red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, s. 7-14.
 • Marschall Werner, Ein Brennpunkt schlesischer kirchengeschichtlicher Forschung. 50 Jahre „Archiv für schlesische Kirchengeschichte“, ASKG 44 (1986), s. 3-16.
 • Matwijowski Krystyn, Stan powojennych badań nad dziejami Kościoła katolickiego na Śląsku w czasach nowożytnych, Sobótka 1986, nr 4, s. 485-496.
 • Myszor Jerzy, Diecezja katowicka w okresie okupacji hitlerowskiej. Stan badań, SSHT 23/24 (1990-91), s. 263-267.
 • Myszor Jerzy, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w XIX i początku XX w. Stan badań za lata: 1982-1999, SSHT 33 (2000), s. 307-315.
 • Myszor Jerzy, O stanie badań na duszpasterstwem górnośląskim na przełomie XIX i XX wieku, Chrześcijanin w Świecie 1986 nr 153, s. 53-62.
 • Wiszewski Przemysław [rec:] S. Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI- XIII w.( Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), Wrocław 2000, [w:] Sobótka 2002, nr 1, s. 77–83. [kroniki, chrystianizacja pogan]
 • Ziebertz Günter J., „Historische Theologie“ als kritisches Quellenstudium. Zum Werk des Breslauer Kirchenhistorikers Berthold Altaner (1885-1964), ASKG 55 (1997), s. 69-92.


Ogólne