Hentrich Mikołaj

Z e-ncyklopedia

Hentrich Mikołaj OMI (1913-1987), proboszcz parafii NSPJ w Koszutce i św. Stanisława Kostki w Lublińcu

Urodził się 19 grudnia 1913 w Unisławiu k. Chełmna. W latach 1925-1932 uczył się w Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu. 14 sierpnia 1932 wstąpił do nowicjatu oblackiego w Markowicach, a rok później rozpoczął studia filozoficzne w Krobi (1933-1935) i teologiczne w Obrze (1935-1939). 15 sierpnia 1936 złożył śluby wieczyste, a 12 czerwca 1938 przyjął święcenia kapłańskie w Obrze. Pierwszą obediencję otrzymał do wikariatu Natal w Afryce Południowej, jednak ze względu na wybuch II wojny światowej jego wyjazd nie doszedł do skutku. W czasie okupacji był duszpasterzem w Chomęcicach i w Gaju k. Poznania. W latach 1947-1952 był proboszczem w Obrze. Kolejną jego placówką był dom i parafia we Wrocławiu, gdzie był jednocześnie proboszczem do 1958 roku i od 1953 roku superiorem. W latach 1958-1963 był proboszczem w Katowicach-Koszutce, a między 1963-1966 superiorem w Iławie. W 1966 roku przybył do Lublińca zostając superiorem wspólnoty, a w latach 1967-1969 proboszczem parafii św. Stanisława Kostki. Po przekazaniu urzędu o. Józefowi Przybyckiemu OMI pozostał w Lublińcu będąc misjonarzem ludowym do 1974 roku. Następnie został ustanowiony superiorem w Gorzowie Wielkopolskim (1974-1980) oraz w Kodniu n. Bugiem (1985-1987). Był opiekunem (prawdopodobnie na poziomie prowincji polskiej) oblackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji w latach 1980-1985. Zmarł na zawał serca 18 czerwca 1987 w Łebie. Jest pochowany w Markowicach.

Bibliografia

B. Cytrycki, Działalność duszpasterska Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu 1941-2001, Poznań 2012, s. 88 [mps pracy magisterskiej]; Kronika Małego Seminarium Duchownego oo. Oblatów w Lublińcu 1922-1963, s. 46 i in. (AP parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu); „Misyjne Drogi” 1987, nr 4, s. 45.