Hanusek Feliks

Z e-ncyklopedia

Hanusek Feliks (1934-2016), proboszcz w Zabrzu-Kończycach i Czerwionce

Hanusek Feliks.jpg

Urodził się 24 marca 1934 w Radostowicach. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczęszczał do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Pszczynie i tam w 1953 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie podjął pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dąbrowie Górniczej. W 1954 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 z rąk bp. Herberta Bednorza. Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim (1959-1962), Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (1964-1970), Pszczynie, św. Wawrzyńca w Kochanowicach, św. Marii Magdaleny w Bielszowicach. W Siemianowicach pełnił również obowiązki duszpasterza akademickiego. W latach 1971-1980 był proboszczem parafii Bożego Ciała w Kończycach, po czym w drodze wymiany z ks. Justynem Olesiem przybył do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce. Pełnił tutaj funkcję proboszcza przez 20 lat. W tym czasie, w latach 1981-1985, przeprowadzono kapitalny remont kościoła.

Od 1989 roku pełnił funkcję dziekana oraz wicedziekana istniejącego wówczas dekanatu leszczyńskiego. Od 1995 roku pozostawał dziekanem dekanatu Dębieńsko. W 1998 roku za szczególne zasługi dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny został uhonorowany nagrodą "Karolinki". 27 lipca 2000 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Radostowicach. Tutaj zmarł 19 kwietnia 2016, a 21 kwietnia spoczął na cmentarzu w Czerwionce.

Bibliografia

AAKat. Akta lokalne obsadzenia-Czerwionka NSPJ (1925-1990), vol. I; Kronika parafii NSPJ w Czerwionce, rkp. 1971-2007, s. 5; 75 lat parafii NSPJ w Czerwionce, Czerwionka 2001, s. 13; Katalog archidiecezji katowickiej, Katowice 1995, s. 592; Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2005, s. 226; Schematyzm Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2009, s. 321; Karolinki 1998, "Kurier" 1999, nr 99/99, s. 5; (es), "Karolinka" dla kapłana, "Nowiny" 1999, nr 3, s. 5; (red.), Zmarł ks. Feliks Hanusek, GN 2016, nr 18, (dodatek katowicki), s. II.