Hanke Rajmund

Z e-ncyklopedia

Hanke Rajmund (1938-2012), działacz kulturalny, społeczny i polityczny

Urodził się 25 grudnia 1938 w Zabrzu-Pawłowie w górniczej rodzinie Józefa i Heleny z Pieczków. Ukończył studia z dziedziny pedagogiki pracy kulturalno-oświatowej w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1955 roku jako bosman w Czechosłowackiej Żegludze na Łabie i Odrze. W latach 1967-1975 był zatrudniony na stanowisku kierownika Wydziału Ekonomicznego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Katowicach. W latach 1975-1982 pełnił funkcję wiceprezesa Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Od 1982 roku był dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W okresie 1975-1981 sprawował funkcję wiceprezydenta miasta Chorzowa, był także kierownikiem literackim Teatru Rozrywki w Chorzowie (1982-1985) oraz dziennikarzem w "Polsce Zachodniej". Na początku lat 90. XX wieku był przewodniczącym Miejskiego Komitetu SD w Chorzowie.

Debiutował w 1957 roku w „Trybunie Robotniczej” i „Przemianach” opowiadaniami i humoreskami. Ogłosił drukiem dwa tomiki opowiadań fantastyczno - groteskowych: Poszukuje mojego przyjaciela (1969) i Wielkie dni łotrów (1980) oraz arkusz literacki Spotkanie z literatem (1980). Był autorem licznych prac poświęconych dziejom Śląska, jednak przede wszystkim koncentrował się na badaniu dziejów Chorzowa oraz historii i teraźniejszości śpiewactwa śląskiego. Należał do Związku Literatów Polskich.

Dzięki niemu m.in. Święta Pieśni i Muzyki stały się świętami OŚ PZCHiO w Katowicach, upamiętniającymi rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, założono Fundusz im. Michała Wolskiego, a w 1989 roku rozpoczęto współpracę z Katowicką Kurią Diecezjalną i z chórami kościelnymi. Z jego inicjatywy wznowiono „Śpiewaka Śląskiego” , którego był redaktorem i przewodniczącym Rady Redakcyjnej. Za zasługi został uhonorowany złotą Odznaką Honorową z Laurem, medalem ZG PZCHiO i Laurem 75-lecia ZŚKŚ. Za twórczość został wyróżniony nagrodami Wincentego Rzymowskiego i Józefa Ligęzy. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego. Został nagrodzony tytułem Chorzowianina Roku 2008.

Zmarł 9 lipca 2012 w Chorzowie. Mszy św. pogrzebowej, 14 lipca 2012, przewodniczył abp senior Damian Zimoń. Kazanie wygłosił ks. prof. Antoni Reginek, kapelan Oddziału Śląskiego PZChiO. Pochowany został na cmentarzu Mariackim przy ul. Janasa w Chorzowie.

Bibliografia

R. Hanke, Śląsk śpiewa. Dzieje polskiego śpiewactwa Górnego Śląska, Katowice 1991, s. 213-214; J. Kurek, Rajmund Hanke (1938-2012), "Zeszyty Chorzowskie" , t. 13 (2012), s. 226-228.