Hajda Jan

Z e-ncyklopedia

Hajda Jan (1911-1986)

Urodził się 18 marca 1911 w Bobrownikach Śląskich w rodzinie urzędnika kolejowego Marcina i Rozalii z d. Tomczyk. Do katolickiej szkoły powszechnej uczęszczał w Bobrownikach Śląskich. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum w Tarnowskich Górach, gdzie w maju 1932 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze przez rok był praktykantem biurowym w Dyrekcji Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach. W 1933 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów w orbicie jego zainteresowań znalazły się: teologia moralna, historia oraz praca społeczna. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich. Następnie w charakterze wikariusza duszpasterzował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Czuchowie i św. Szczepana w Bogucicach. W kwietniu 1942 roku został mianowany substytutem w parafii NSPJ w Boguszowicach. Od grudnia t.r. był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie. W kwietniu 1943 roku otrzymał dekret wikariusza, kierujący go do parafii św. Jana Nepomucena w Przyszowicach oraz polecenie objęcia opieką duszpasterską mieszkańców Borowej Wsi. Kilka miesięcy później został mianowany substytutem w parafii św. Klemensa w Miedźnej.

Po zakończeniu II wojny światowej pracował krótko jako wikariusz w parafii katedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Na początku 1946 roku za zgodą bpa S. Adamskiego rozpoczął pracę w nowo powstałej Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego. W styczniu t.r. został mianowany pełnomocnikiem Administratora Apostolskiego ks. Bolesława Kominka na terenach, które z diecezji ołomunieckiej przeszły pod zarząd Administracji Apostolskiej w Opolu. Kilka miesięcy później otrzymał ponadto nominację na administratora w kuracji Świętej Rodziny w Branicach i na p.o. dziekana dekanatu branickiego. Od września 1948 roku był rządcą w parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu. Odbudował tam kościół i probostwo.

W 1974 roku przeszedł w stan spoczynku. Cztery lata później powrócił do czynnej pracy duszpasterskiej. Z nominacji bpa opolskiego A. Nossola został proboszczem w parafii Trójcy Świętej w Bierawie. Wybudował tam nowe probostwo oraz rozpoczął budowę nowego kościoła w należącym do parafii w Bierawie – Lubieszowie. Zmarł 11 marca 1986 w Kędzierzynie. Został pochowany w Bierawie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Hajdy; Schematyzm 1947-1986; Myszor, Historia diecezji, s. 400; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 169, 171; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 88, 282; G. Wawoczny, Hajda Jan (hasło), [w:] Raciborzanie Tysiąclecia, red. K. Gruchot, G. Wawoczny, Racibórz 2002, s. 41-42.