Hadamczik Paweł

Z e-ncyklopedia

Hadamczik Paweł (1861-1917), proboszcz w Gorzycach

Urodził się 23 sierpnia 1861 w Budkowie koło Ścinawy. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1887. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafii Wniebowzięcia NMP w Łabędach. Tam też w 1910 roku został proboszczem. Wcześniej jednak, 12 kwietnia 1892 otrzymał nominację proboszczowską w Gorzycach. Pozostał tam do 12 lipca 1910. W tym czasie, w 1893 roku zorganizował nowy cmentarz. W 1905 roku zaś przyczynił się do założenia w Gorzycach konwentu sióstr elżbietanek. Zajmują się one tutaj przede wszystkim prowadzeniem opieki ambulatoryjnej nad chorymi i starszymi. Ks. Hadamczik zmarł 8 sierpnia 1917 w Łabędach.

Bibliografia

H. Olszar, Proboszczowie parafii Św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów kościoła katowickiego, SSHT 2010, nr 43, z. 2, s. 430-431; L. Musioł, Gorzyce. Monografia historyczna wsi, kościoła oraz parafii, rkp. 1965, s. 123.