Hałota Benedykt

Z e-ncyklopedia

Hałota Benedykt (1947-2019), proboszcz w Podlesiu Śląskim

Urodził się 24 stycznia 1947 w Brzezince. Był jednym z trzech synów małżeństwa Wiktora i Gertrudy z d. Paluch. W kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince został ochrzczony, przystąpił do pozostałych sakramentów i pełnił posługę ministrancką. Po ukończeniu edukacji w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Brzezince kształcił się dalej w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Tam w 1965 roku zdał maturę, po której rozpoczął kapłańską formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1966 roku odbył zasadnicza służbę wojskową w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla przez posługę bpa Herberta Bednorza. Kapłańską posługę rozpoczął wakacyjnymi zastępstwami. Najpierw do 15 czerwca 1972 w parafii św. Wawrzyńca w Kochanowicach w ówczesnym dekanacie lublinieckim, a później do końca lipca 1972 roku w parafii Rybna-Strzybnica. Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Barbary w Strumieniu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie pracował w parafiach: św. Augustyna w Lipinach (1975-1978), NSPJ w Paprocanach (1978-1981), św. Marii Magdaleny w Tychach (1981-1984) i Ducha Świętego w Chorzowie (1984-1987).

W latach 1987-1994 był rekolekcjonistą diecezjalnym w Panewnikach. W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu Śląskim i pozostawał na tym urzędzie przez prawie 20 lat, do czasu przejścia na emeryturę w 2012 roku. W czasie swojej kapłańskiej posługi był także redaktorem Radia Archidiecezji Katowickiej (od 1993 roku), asystentem kościelnym programów radiowo - telewizyjnych (1993-2000), ojcem duchownym kapłanów dekanatu Katowice-Panewniki (1999-2005) i członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej (1999-2003). Będąc na emeryturze zamieszkał na terenie parafii w Studzienicach, a w ostatnim czasie przebywał w Domu Pomocy Społecznej sióstr boromeuszek w Mikołowie.

Zmarł 5 lutego 2019 w szpitalu w Mikołowie. Pogrzeb odbył się 9 lutego w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu.

Bibliografia

[1], (dostęp: 5.02.2019).