Gwóźdź Paweł

Z e-ncyklopedia

Gwóźdź Paweł (1933-2017)

Urodził się 30 czerwca 1933 w Czyżowicach w rodzinie Waleriana i Augustyny z d. Palik. Mając 12 lat podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego OO. Oblatów w Obrze. 22 czerwca 1958 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. Jako wikary został skierowany do parafii w Kędzierzynie, a następnie do Łeby. W 1965 roku otrzymał dekret proboszcza w parafii Miłomłyn, gdzie podjął się budowy plebanii oraz remontu kościoła. Następnie posługiwał jako proboszcz w Prostkach. W 1983 roku po inkardynowaniu do archidiecezji warmińskiej, już jako kapłan diecezjalny, został proboszczem w parafii Wozławki z poleceniem posługi duszpasterskiej w sąsiednim Sułowie. Za gorliwą pracę duszpasterską w archidiecezji warmińskiej został mianowany przez abp. Edmunda Piszcza kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście. W roku 2008 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Olsztynie. Zmarł 6 sierpnia 2017 w Barczewie. Msza św. żałobna odbyła się 9 sierpnia 2017 w kościele św. Antoniego Opata w Wozławkach, ostatniej parafii jego proboszczowskiej posługi. Natomiast msza św. pogrzebowa 11 sierpnia 2017 w rodzinnej parafii Chrystusa Króla w Czyżowicach. Ks. Paweł Gwóźdź spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

Informacje z witryny internetowej parafii w Czyżowicach: [1] (dostęp: 12.07.2016); Nekrolog. Archidiecezja Katowicka [2] (dostęp:13.08.2017).