Grzesik Rajmund

Z e-ncyklopedia

Grzesik Rajmund OMI (1927-2014)

Grzesik rajmund.jpg

Urodził się 27 sierpnia 1927 w Lublińcu, w rodzinie Emanuela i Konstancji z d. Rudek. W latach 1943-1944 uczył się w gimnazjum w Lublińcu. Był absolwentem miejscowego Niższego Seminarium Duchownego (junioratu), w którym zdobywał wiedzę w latach 1945-1948. Nowicjat księży oblatów w Markowicach rozpoczął 7 września 1948, a w rok później złożył pierwsze śluby zakonne (8 września 1949). W latach 1949-1951 odbył studia filozoficzne, a w latach 1951-1955 teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, gdzie 8 września 1952 złożył śluby wieczyste oraz 28 lutego 1954 z rąk abpa W. Dymka przyjął święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Jopa otrzymał 30 maja 1954.

Placówki duszpasterskie: wikariusz we Wrocławiu (1 sierpnia 1955); II radny w klasztorze oblatów we Wrocławiu (28 czerwca 1962); administrator parafii św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim (1 lipca 1964); misjonarz ludowy w Bodzanowie (1 lipca 1974); wikariusz w parafii Wrocław–Popowice (1 lipca 1978); pomoc duszpasterska w Bodzanowie (1 lipca 1979); rezydent (spowiednik) w Poznaniu (1 lipca 1981); spowiednik w Gdańsku (1 lipca 1984).

Przez wiele lat był cenionym spowiednikiem w stałym konfesjonale w Poznaniu i Gdańsku. Zmarł 9 lipca 2014 w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku. Został pochowany na cmentarzu w Lublińcu, a dzień wcześniej w Gdańsku żegnał go abp Tadeusz Gocłowski.

Bibliografia

U Oblatów, nr 4 (295) 2014, s. 20; www.oblaci.pl; www.diecezja.gdansk.pl; foto: www.zyciezakonne.pl