Grzesik Antoni

Z e-ncyklopedia

Grzesik Antoni OMI (1909-1997), misjonarz ludowy

Urodził się 24 maja 1909 w Jastrzębiu w rodzinie Emanuela i Konstancji z d. Rudek. Do szkoły średniej uczęszczał w Rybniku, Tarnowskich Górach oraz w Lublińcu, gdzie w 1927 roku zdał maturę w Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów. W latach 1927-1928 odbył kanoniczny nowicjat w Markowicach na Kujawach, gdzie również złożył pierwsze śluby zakonne 15 sierpnia 1928. Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium oblackim w Obrze. Tam złożył śluby wieczyste 15 sierpnia 1931, a także otrzymał święcenia kapłańskie 10 czerwca 1933 z rąk ówczesnego sufragana poznańskiego bpa Walentego Dymka.

Wraz z oo. Teofilem Nandzikiem, Wojciechem Golusem i Janem Pawołkiem należał do pierwszej grupy oblatów tworzących od 1934 roku nową wspólnotę w Katowicach, gdzie pełnił obowiązki misjonarza ludowego. Gdy w listopadzie 1938 roku Zaolzie weszło w skład państwa polskiego, wówczas tamtejsza administracja kościelna weszła pod zarząd biskupa katowickiego. W parafii w Orłowej pracowali polscy benedyktyni, jednak po ich wycofaniu się placówka została powierzona polskim oblatom. Wśród przybyłych do Orłowej, w styczniu 1939 roku był o. Grzesik z nominacją proboszczowską i superiora wspólnoty. Powierzone funkcje pełnił przez około jeden rok w trudnych warunkach nieprzychylnej i obojętnej na sprawy wiary ludności Zaolzia. Po II wojnie światowej był głównie związany z placówkami oblackimi w Kędzierzynie-Koźlu, Katowicach, Bodzanowie i Laskowicach Pomorskich będąc zazwyczaj misjonarzem ludowym. W latach 1953-1959 był superiorem w Kędzierzynie, a w latach 1971-1977 w Bodzanowie. Zmarł 12 czerwca 1997 w Kędzierzynie-Koźlu.

Bibliografia

J. Pielorz, Oblaci polscy (1920-1970), Rzym 1970, s. 62, 66 i nn; Dodatkowe informacje dzięki uprzejmości o. Pawła Latuska OMI, Sekretarza Prowincjalnego w Poznaniu.