Grzesica Teofil

Z e-ncyklopedia

Grzesica Teofil (1944-), proboszcz w Dębieńsku i w Tychach

Grzesica teofil.jpg

Urodził się 6 września 1944 w Bieruniu Starym. Wykształcenie średnie zdobył w Technikum Budowlanym, uzyskując dyplom technika. Studia teologiczne odbywał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1973 w Katowicach. Bp Herbert Bednorz powierzył mu adaptację budynku przy ul. Wita Stwosza zwróconego diecezji przez władze na potrzeby Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Następnie mianowany został rektorem „Domu Księży Emerytów" w Wiśle - Jaworniku. 22 maja 1984 został mianowany proboszczem parafii św. Jerzego w Dębieńsku. Dla poprawy dotychczasowych warunków nauki religii w 1985 roku rozpoczął starania o budowę domu katechetycznego. W tym samym roku mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. W 1987 roku mianowany został, po uprzednim wyborze, dziekanem dekanatu leszczyńskiego. Po pięciu latach pracy w Dębieńsku, 25 kwietnia 1989, ks. Teofil Grzesica przeniesiony został na urząd proboszcza do parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Zaangażował się w odnowienie kościoła parafialnego. Tutaj pełnił funkcję dziekana. Na emeryturę przeszedł w 2009 roku. Obecnie mieszka w Domu św. Józefa w Katowicach.

Bibliografia

B. Profaska, Dzieje Dębieńska, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 115-116; Parafie i kapłani archidiecezji katowickiej 2009/2010, opr. Z. Kocoń, J. Smolec, s. 140.