Grzesica Jan

Z e-ncyklopedia

Grzesica Jan (1938-), proboszcz w Radzionkowie, teolog

Grzesica Jan1.jpg

Urodził się 27 sierpnia 1938 w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa H. Bednorza 14 czerwca 1964. Jego pierwszą i jedyną parafią wikariuszowską była parafia św. Wawrzyńca w Wirku. Po trzech latach pracy został skierowany na studia w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. Równolegle podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej. Początkowo studiował muzykę kościelną, a następnie teologię moralną.

Po uzyskaniu stopnia licencjata teologii, za radą kard. Karola Wojtyły zajął się problematyką ekologiczną. Obronił pracę doktorską nt. Ochrona naturalnego środowiska człowieka, jako problem teologiczno-moralny. Od 1972 roku pracował w zarządzie Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego jako prefekt i wykładowca etyki i teologii moralnej. Od wielu lat pełni funkcję sędziego synodalnego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. 14 listopada 1993 został mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. W 1995 roku w Radzionkowie otwarto Katolickie Centrum Młodzieży utworzone ze starych, nieużywanych salek katechetycznych. W tym samym roku w bocznej zakrystii utworzono kaplicę Matki Bożej Fatimskiej wg projektu Zygmunta Brachmańskiego. W 1996 roku odnowił i wyremontował probostwo, a 1997 roku została poświęcona i oddana do użytku nowa kaplica przedpogrzebowa. W 1999 roku rozpoczął działalność Dom Seniora im. Jana Pawła II. Organizował liczne pielgrzymki: Częstochowa, Medjugorie, Fatima, Okopy na Wołyniu, Watykan, Pollone. W sierpniu 2005 roku, po przejściu na emeryturę, powrócił do rodzinnych Mysłowic.

Bibliografia

Opracowanie własne.