Gruchot Rafał

Z e-ncyklopedia

Gruchot Rafał SDS (1861-1898), imię zakonne Jan Ewangelista

Pochodził z Chorzowa. W 1884 roku wstąpił w Rzymie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Śluby zakonne złożył w 1885 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie 22 grudnia 1888. Od 1890 roku służył na misjach w Indiach, najpierw w Bondashill (prowincja Bengal), następnie w prowincji Assam: Raliang, Silchar, Umpling i na koniec w Shillong, gdzie zmarł.

Bibliografia

Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI - pocz. XX w.), opr. S. Jujeczka na podstawie kwerendy rzymskiej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem, Wrocław 2018, s. 190, nr 696.