Grohs Alois

Z e-ncyklopedia

Grohs Alois (1907-1944)

Urodził się 17 czerwca 1907 w Łabędach. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 28 stycznia 1934 przyjął święcenia kapłańskie. 12 marca 1934 został ustanowiony wikariuszem w Miechowicach, a niemal rok później, 4 marca 1935, w Tarnowie Opolskim. Tam też ustanowiono go administratorem parafii z dniem 17 marca 1936. Od 22 września 1938 był wikariuszem w Raszowej, pełnił też obowiązki kapelana w filii parafii raszowskiej w Krośnicy. 9 czerwca 1939 został administratorem parafii w Raszowej. Dzięki jego staraniom kard. Adolf Bertram ustanowił 1 stycznia 1941 w Krośnicy kurację, a Grohs został jej kuratusem od 24 stycznia 1941. Był mocno zaangażowany we wszelkie prace. Podczas jego posługi duszpasterskiej zostało wybudowane murowane ogrodzenie plebanii i ogrzewanie kościoła. Jawnie sprzeciwiał się dyktaturze faszystowskiej. W komentarzu do listu pasterskiego, odczytywanego w niedzielę 30 listopada 1941, porównał narodowy socjalizm do reżimu komunistycznego. Żandarm z Izbicka, który znajdował się wtedy na chórze kościoła, doniósł o tym do gestapo. 4 grudnia ks. Grohs, wprost z konfesjonału, został aresztowany i przewieziony do więzienia śledczego w Opolu. Mimo starań rodziny i władz kościelnych nie został zwolniony, ale wcielono go do kompanii karnej Wehrmachtu i skierowano na front na Bałkanach. Tam podczas ostrzału artyleryjskiego, ok. 26 października 1944, został ciężko ranny. Zmarł w lazarecie w Zagrzebiu 1 listopada 1944. Jego mogiła znajduje się na Cmentarzu Wojskowym Mirogoj w Zagrzebiu, kwatera nr 82.

Bibliografia

Handbuch 1934-1942; „Nowa Trybuna Opolska” 2011, 10 listopada.