Grochowina August

Z e-ncyklopedia

Grochowina August (1883-1969)

Urodził się 11 kwietnia 1883 w Królewskiej Hucie w rodzinie Ignacego i Marii z d. Spalek. Do szkoły ludowej i gimnazjum uczęszczał w Królewskiej Hucie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1909 we Wrocławiu. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie, św. Józefa w Copenick, Bożego Ciała w Berlinie i Świętej Trójcy w Bytomiu. W 1919 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach. Pięć lat później, w lutym 1924 roku, zwrócił się z prośbą do ks. Augusta Hlonda o możliwość opuszczenia szeregów duchowieństwa Administracji Apostolskiej Polskiego Śląska. Po uzyskaniu zgody został ponownie inkardynowany do diecezji wrocławskiej. W lipcu 1924 roku otrzymał nominację na proboszcza w parafii św. Antoniego w Gliwicach-Wójtowej Wsi. Dzięki jego staraniom powstał w Wójtowej Wsi nowy dom parafialny oraz rozpoczęto pierwsze prace budowlane przy nowym kościele. We wrześniu 1925 roku ks. Grochowina został mianowany proboszczem w parafii św. Wawrzyńca w Mikulczycach. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 roku, został wysiedlony w głąb Niemiec. Pozostał tam już aż do swojej śmierci. Zmarł 30 grudnia 1969 w Gallenbach koło Eibach.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego. T. I: Kapłani wyświęceni do 1922 roku, cz. II: Kapłani wyświęceni w latach 1901-1922, zebrał i opr. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 116-117.