Grocholewski Zenon

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uroczystość poświęcenia gmachu Wydziału Teologicznego UŚ

Grocholewski Zenon (1939-2020), kardynał

Grocholewski 1.jpg

Urodził się 11 października 1939 w Bródkach k. Pniew, w rodzinie kupca Stanisława i Józefy ze Stawińskich. Po wojnie rodzina Grocholewskich osiadła w Miedzichowie k. Nowego Tomyśla. W 1953 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie, a w roku 1957 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku z rąk arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka.

Przez trzy lata pracował jako wikariusz w poznańskiej parafii przy kościele pw. Chrystusa Odkupiciela na os. Warszawskim. W 1966 roku abp Baraniak skierował go na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracę licencjacką napisał pod kierunkiem hiszpańskiego kanonisty Ignacio Gordona. Pod kierunkiem tego samego promotora napisał rozprawę doktorską pt. De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusgue probatione. Considerationes super recentiores sententias rota/es. Walory prac licencjackiej i doktorskiej sprawiły, że został skierowany do pracy w Trybunale Sygnatury Apostolskiej.

Prowadził wykłady na wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Uniwersytecie Laterańskim oraz na Studium Rotalnym. Po kilku latach został kanclerzem (1980), a później sekretarzem (1982), a w roku 1998 - prefektem Sygnatury Apostolskiej. 22 grudnia 1982, papież Jan Paweł II wyniósł go do godności biskupa, (biskup tytularny Agropoli).

Bp Grocholewski był członkiem komisji powołanej w 1982 roku w celu przygotowania i opublikowania nowego Kodeksu prawa kanonicznego. Od 1991 roku jako arcybiskup był członkiem komisji opracowującej projekt reformy Kurii Rzymskiej, członkiem Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej, konsultorem, a następnie (od 2000) członkiem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, przewodniczącym Komisji ds. Adwokatów Stolicy Apostolskiej i przy Kurii Rzymskiej, członkiem Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, prezesem Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego, członkiem komisji prawnej utworzonej do przestudiowania nowego Prawa Fundamentalnego Państwa Watykańskiego.

15 listopada 1999 Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, a 21 lutego 2001 wyniósł go do godności kardynała diakona , przyznając mu kościół San Nicola In Carcere. Kard. Zenon Grocholewski był członkiem Kongregacji Biskupów (od 1999), członkiem Kongregacji Doktryny Wiary (od 2001), Wielkim Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej, Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki.

Jest autorem ponad 700 publikacji naukowych, zwłaszcza z dziedziny prawa kanonicznego, a ostatnio również z zakresu edukacji. Jako prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynał Grocholewski był odpowiedzialny za kościelne szkolnictwo wyższe i akademickie na całym świecie. W styczniu 2015 roku został powołany do kolegium odwoławczego przy Kongregacji Nauki Wiary. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, 75 lat, papież Franciszek 31 marca 2015 przyjął jego rezygnację z urzędu prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Jest doktorem honorowym uczelni: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1998), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999), Uniwersytetu w Passau (2001), Uniwersytetu w Glasgow (2001), Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (2002), Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Buenos Aires (2002) i Uniwersytetu „Fu Jen” w Taipei na Tajwanie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

12 października 2004 kard. Zenon Grocholewski poświęcił nowo wybudowany gmach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zmarł 17 lipca 2020 w Watykanie. Zgodnie z jego wolą spoczął w Poznaniu, w najstarszej polskiej katedrze 25 lipca 2020. 18 lipca 2020 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie odbyła się msza św. żałobna pod przewodnictwem wicedziekana kolegium kardynalskiego, kard. Leonardo Sandriego. Następnie papież Franciszek odprawił egzekwie żałobne.

Bibliografia

J. Dudała, Doktorat dla entuzjasty. Kardynał Zenon Grocholewski uhonorowany przez śląską Alma Mater, GN 2010, nr 46, (dodatek katowicki), s. 14; R. Chromy, Socjolog o kardynale.Uniwersytet Śląski honoruje kard. Zenona Grocholewskiego, GN 2010, nr 47, (dodatek katowicki), s. 6; [1] (dostęp: 17.07.2020); Foto: Archiwum GN, Autor: Piekara; ks. G. Strzelczyk.