Greiff Rafał

Z e-ncyklopedia

Greiff Rafał (1934-2023), proboszcz w Mszanie i Chwałęcicach

Greiff Rafal 1958.jpg

Urodził się 8 listopada 1934 w Chorzowie Batorym. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w 1953 roku w chorzowskim liceum rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 22 czerwca 1958 przyjął święcenia kapłańskie w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Pierwszą placówką wikariuszowską ks. Greiffa była parafia Matki Bożej Różańcowej w Łaziskach Górnych, w której pracował do 1962 roku. W latach 1962-1965 był wikarym w parafii św. Anny w Lędzinach. W latach 1965-1971 pracował jako wikary w parafiach: św. Mikołaja w Pierśćcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) oraz św. Bartłomieja w Grodźcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W tym okresie dostał zadanie usamodzielnienia placówki przy kościele św. Wawrzyńca w Bielowicku. Organizacja nowej parafii sprawiła, że od 1966 roku zamieszkał w Bielowicku, gdzie po wybudowaniu probostwa na mocy dekretu biskupa katowickiego utworzono rektorat, a następnie samodzielną parafię.

W 1971 roku został ustanowiony proboszczem w parafii św. Jerzego w Mszanie. Będąc rządcą parafii mszańskiej odbudował kościół i dom katechetyczny ze zniszczeń powstałych w wyniku prac górniczych. Dodatkowo wybudował nową plebanię. W połowie 1992 roku został przeniesiony na probostwo w parafii św. Jana Nepomucena w Rybniku–Chwałęcicach. Również na tej placówce wykazał się jako budowniczy nowego, dwukondygnacyjnego kościoła poświęconego w 1998 roku przez abpa Damiana Zimonia. Dwa miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego w 1999 roku, na własną prośbę, odszedł w stan spoczynku. W latach siedemdziesiątych XX wieku odbył trzyletnie studia z socjologii religii w punkcie konsultacyjnym ATK w Katowicach. Od 1 kwietnia 2001 zamieszkał przy parafii św. Klemensa w Ustroniu, pomagając w duszpasterstwie. Zmarł 20 sierpnia 2023. Msza św. żałobna została odprawiona w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach. Pogrzeb odbył się 25 sierpnia 2023 w Mszanie, a liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Grzegorz Olszowski.

Bibliografia

Strona internetowa parafii św. Klemensa w Ustroniu: www.klemens.beskidy.pl