Granieczny Sylwester

Z e-ncyklopedia

Granieczny Sylwester OMI (1913-1973)

Urodził się 1 stycznia 1913 w Gaszowicach w rodzinie Józefa i Anastazji z d. Porwoł. Wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Juniorat odbył w Krobi (1926-1927) i w Lublińcu (1927-1932). Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1932 w Markowicach i tam 15 sierpnia 1933 złożył pierwsze śluby. Śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1936 w Obrze. Studia filozo­ficzne odbył w Krobi (1933-1935), a teologiczne w Obrze (1935-1939). Święcenia kapłańskie otrzymał w Obrze 12 czerwca 1938.

24 maja 1939 otrzymał obediencję do polskiej prowincji. 1 sierpnia 1939 został przydzielony do junioratu w Lublińcu, ale wybuch wojny przekreślił wszelkie plany. W lutym 1940 roku musiał opuścić Lubliniec, wcielony do prowincji niemieckiej, gdyż deklarował się jako Polak. Udał się na Święty Krzyż. 3 kwietnia 1940 został aresztowany przez gestapo razem z trze­ma pozostałymi ojcami. Uwięziono ich w Kielcach. Po ukończeniu przesłuchań o. superior Finc został skazany na karę śmierci i rozstrzelany, a pozostali zwolnieni 6 maja 1940. Wrócił do klasz­toru na Świętym Krzyżu i tam przebywał jeszcze przez jakiś czas. W końcu znalazł schronienie na probostwie w Słupi Nowej i tam pracował aż do końca wojny. W 1946 roku został przydzielony do domu poznańskiego oblatów i przez cztery lata studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Następnie wrócił do Lublińca i pracował jako profesor w junioracie. Niestety, w 1952 roku władze zajęły Niższe Seminarium Duchowne. Wobec tego o. Granieczny został przydzielony do Markowic, gdzie na miejscu dawnego nowicjatu otwarto nowe Niższe Seminarium Duchowne. Pełnił tam funkcję profesora (1953-1956), superiora (1956-1959) i znowu profesora (1959-1962). Zachorował i leczył się w Grotnikach. W 1963 roku przeszedł do Gdańska, a od 1 lipca 1969 znów był profesorem w Markowicach.

Zmarł 24 października 1973 w Rydułtowach i został pochowany w Gaszowicach.

Bibliografia

W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. 5, Warszawa 1981, s. 412 [tutaj: Graniczny]; foto: [1].