Gramer Teodor

Z e-ncyklopedia

Gramer Teodor (1830-1873), proboszcz w Gorzycach

Urodził się 3 lutego 1830 w Bytomiu w rodzinie Franciszka Józefa Mateusza Gramera i Wilhelmy, z d. Tieschowitz. Ojciec Teodora był kierownikiem miejscowej katolickiej szkoły miejskiej, ale także autorem licznych modlitw i pieśni oraz wydanej w 1836 roku kroniki Bytomia - Chronic der Stadt Beuthen i Oberschlesien. Przyczynił się również do powstania Górnośląskiego Związku Śpiewaczego (Oberschlesien Sängerbund). Teodor Gramer święcenia kapłańskie przyjął 9 lipca 1853. Następnie pełnił posługę wikariacką w: Biskupicach, Żorach (1855), Pszowie. 2 września 1858 przez biskupa wrocławskiego Heinricha Förstera został dekretowany do Gorzyc. Obowiązki proboszczowskie w tutejszej parafii św. Anioła Stróża objął 13 października tegoż roku. Wybudował w Gorzycach murowany kościół, ale przed jego poświęceniem w marcu 1868 roku opuścił parafię. Prawdopodobnie udał się na Słowację do Koszyc. Następnie przebywał na probostwie w Raszowej, gdzie zmarł 23 czerwca 1873.

Bibliografia

H. Olszar, Proboszczowie parafii Św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów Kościoła katowickiego, SSHT 2010, nr 43, z. 2, s. 426, L. Musioł, Gorzyce. Monografia historyczna wsi, kościoła oraz parafii, rkp. 1965, s. 120-121; F. Maroń, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 1976, t. 9, s. 217.