Grabiec Krzysztof

Z e-ncyklopedia

Grabiec Krzysztof (1956-), proboszcz w Borowej Wsi

Urodził się 21 sierpnia 1956 w Turzy Śląskiej. Szkołę podstawową ukończył w Turzy, a liceum w Wodzisławiu Śląskim. W 1975 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1982 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza.

Po święceniach rozpoczął pracę w parafii św. Wawrzyńca w Wirku(1982-1983), a następnie w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu (1983-1986), Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (1986-1988), św. Cyryla i Metodego w Knurowie (1988-1991), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie (1991-1997), Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach (1997-198).

1 września 1998 został administratorem, a następnie proboszczem parafii św. Mikołaja Borowej Wsi. W trakcie pracy w parafii św. Mikołaja przeprowadził budowę domu pogrzebowego, odrestaurował ołtarz główny oraz ołtarze boczne w kościele i kaplicy. Oświetlono i wybrukowano plac kościelny. Z jego inicjatywy powstała również gazetka parafialna Dobre Wieści, która ukazuje się co tydzień nieprzerwanie od października 1998 roku. W 2004 został wybrany wicedziekanem dekanatu Knurów. Po reorganizacji dekanatów był także wicedziekanem dekanatu Mikołów (2010-2014). W 2023 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Opracowanie własne.