Grabiec Alfred

Z e-ncyklopedia

Grabiec Alfred (1937-1998), proboszcz w Krasowach

Grabiec Alfred.jpg

Urodził się 1 października 1937 w Radlinie k. Wodzisławia Śląskiego w rodzinie Wilhelma i Gertrudy z d. Kolorz. Ojciec był mistrzem murarskim. Do szkoły podstawowej Alfred uczęszczał w latach 1945-1951. Po raz pierwszy przyjął Komunię św. 26 maja 1947. Bierzmowany został 23 maja 1949. W 1951 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. Po zdaniu w 1955 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez rok był na Kursie Wstępnym w Tarnowskich Górach, a potem studiował w Krakowie. W 1960 roku był przez kilka miesięcy katechetą w Szkole Podstawowej w Wapienicy. 24 czerwca 1962 bp H. Bednorz udzielił mu święceń kapłańskich w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

Po krótkich zastępstwach w rodzinnym Radlinie i w Ruptawie był wikariuszem w następujących parafiach: NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach (do 1965 roku; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Andrzeja Boboli w Wirku (do 1968 roku), św. Klemensa w Lędzinach (do 1971 roku), św. Pawła w Nowym Bytomiu (do 1975 roku), św. Wawrzyńca w Wirku (do 1976 roku), św. Józefa w Zgodzie (do 1979 roku), i św. Anioła Stróża w Gorzycach. W 1975 roku zastępował przez miesiąc w czasie wakacji kapelana w domu prowincjalnym Sióstr św. Jadwigi w Bogucicach. Uzupełniał swoją wiedzę teologiczną. W latach 1968-1971 studiował w Instytucie Liturgicznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a w latach 1972-1976 w Studium Pastoralnym w Katowicach. Od 1980 roku aż do śmierci duszpasterzował w parafii św. Józefa w Krasowach. Przez ostatnie kilka lat bardzo poważnie chorował. Zmarł 6 maja 1998 w szpitalu w Katowicach Ochojcu. 9 maja spoczął na cmentarzu parafialnym w Krasowach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alfreda Grabca; Schematyzm 1970-2001; J. Krętosz, Nekrolog, WA 1998, nr 11, s. 581-582.