Grabiński Marian

Z e-ncyklopedia

Grabiński Marian OMI (1925-1991), duszpasterz polonijny

Urodził się 13 czerwca 1925 w Paroszowcu (powiat rybnicki) w rodzinie Wincentego i Jadwigi z d. Grabińska. Jako osiemnastolatek został wcielony do armii niemieckiej, w której służył w latach 1943-1944. Szczęśliwie dla niego dostał się do niewoli alianckiej skąd został przerzucony do Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii służąc w nim do zakończenia wojny. Po demobilizacji kontynuował naukę w Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Bodney Airfield Nort, gdzie zdał egzaminy maturalne w 1948 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Velaines w Belgii. Święcenia kapłańskie przyjął 1 sierpnia 1954 w Hautrage. Swoją działalność duszpasterską związał z Polonią we Francji, gdzie był m.in. nauczycielem języka polskiego w Internacie św. Kazimierza w Vaudricourt. Innymi placówkami duszpasterskimi o. Grabińskiego były: Valenciennes, Arenberg, Calonne-Ricouart, Noeux-les-Mines, Sailly-Labourse, Biache, Arras. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 29 listopada 1991 w Noeux-les-Mines we Francji.

Bibliografia

A. Z. Judyccy, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa-Tarnów 2006, s. 137.