Gorol Alojzy

Z e-ncyklopedia

Gorol Alojzy Czesław SDS (1962-2014)

Urodził się 1 listopada 1962 w Śmiłowicach w robotniczej rodzinie Wincentego i Łucji. W 1982 roku ukończył katowickie Liceum Plastyczne. 7 września 1982 wstąpił do nowicjatu salwatorianów w Bagnie. Po roku złożył pierwszą profesję zakonną i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. 8 września 1987 złożył śluby wieczyste, a 13 maja 1989 w Trzebini, z rąk kard. Franciszka Macharskiego, przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1989-1993 posługiwał jako wikariusz w parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Następnie został superiorem i ekonomem domu zakonnego w Krakowie przy ul. Łobzowskiej. W tym samym czasie otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie studiów z zakresu sztuki sakralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od sierpnia 1994 roku do czerwca 2004 roku pełnił urząd proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini, będąc jednocześnie wicesuperiorem i konsultorem miejscowej wspólnoty zakonnej oraz opiekunem Instytutu Świeckiego Misjonarek Chrystusa. Od końca czerwca 2000 roku pełnił również funkcję kapelana Zakładu Karnego w Trzebini. 13 maja 1997 ustanowiono w Trzebini sanktuarium Maryjne. Ks. Gorol zaangażował się w organizowanie całonocnych nabożeństw fatimskich. 1 lipca 2004 został dyrektorem Salwatoriańskiego Referatu Misji i Rekolekcji Parafialnych. W lipcu 2006 roku powrócił do Mikołowa gdzie objął urząd superiora i ekonoma domu zakonnego. W 2008 roku został ustanowiony proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie. Po wielu staraniach zainicjował budowę nowego kościoła parafialnego. Zmarł nagle 1 grudnia 2014. Pogrzeb odbył się 6 stycznia w kościele NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie. Koncelebrze pogrzebowej przewodniczył bp Jerzy Mazur. Ks. A. Gorol spoczął w grobowcu zakonnym na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Nekrolog opracował ks. Sławomir Noga SDS.