Gorczaty Edward

Z e-ncyklopedia

Gorczaty Edward (1949-2019), misjonarz

Gorczaty Edward.JPG

Urodził się 23 stycznia 1949 w Dziećkowicach. Ojciec Paweł pracował jako palacz w kopalni w Wesołej, matka Agnieszka z d. Drozd nie pracowała zawodowo. Został ochrzczony 6 lutego 1949 w Dziećkowicach. Tam też 1 listopada 1958 otrzymał sakrament bierzmowania. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, gdzie w 1967 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jako kleryk, w latach 1968-1970 musiał odbyć służbę wojskową w Bartoszycach. Po powrocie z wojska nosił się z zamiarem przejścia do seminarium werbistów w Pieniężnie, aby zrealizować swoje pragnienia pracy na misjach.

Gdy zaistniała możliwość wyjazdu na misje także dla kapłanów diecezjalnych, postanowił pozostać w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie i zgłosił się na ochotnika na wyjazd do Zambii. W związku z tym otrzymał zgodę na przerobienie materiału dwóch ostatnich lat studiów teologicznych w jednym roku. 15 kwietnia 1973 otrzymał święcenia diakonatu, a 29 czerwca tegoż roku święcenia kapłańskie. W tym samym roku wyjechał na misje. Przez dwa lata pozostawał w archidiecezji Lusaka w Zambii, a od 1975 roku rozpoczął pracę w diecezji Musoma w Tanzanii. 15 lipca 2002 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Był znawcą kultury i historii szczepów, wśród których pracował. Została mu powierzona funkcja dyrektora Centrum Nauczania Języków Suahili. Został wybrany na pierwszego przedstawiciela księży fideidonistów w Tanzanii. 20 marca 2019 papież Franciszek włączył go do grona kapelanów Jego Świątobliwości. Zmarł 2 grudnia 2019 w Tanzanii. Msza św. w jego intencji została odprawiona 7 grudnia 2019 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca.

Bibliografia

Dziećkowice, pr. zb., Katowice 2005, s. 273; [1] (dostęp: 2.12.2019)