Goppek Jerzy

Z e-ncyklopedia

Goppek Jerzy (1933-2010)

Urodził się 25 stycznia 1933 w Katowicach-Załężu w rodzinie Jana i Marty z d. Baranek. Uczył się w szkole powszechnej, w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza, a następnie w Liceum Handlu Zagranicznego w Katowicach. Po zdaniu w 1952 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w Seminarium Duchownym. Święceń diakonatu udzielił mu 10 kwietnia 1957 w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie bp koadiutor Herbert Bednorz. Z rąk bpa Bednorza przyjął także 23 czerwca 1957 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach święcenia kapłańskie. Po święceniach był najpierw wikariuszem w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach (1957-1959). Od września 1959 roku do stycznia 1960 roku był pomocniczym wikariuszem i katechetą w parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach-Dębie . Następnie powierzono mu urząd wikariusza w stacji duszpasterskiej przy kościele św. Jana Chrzciciela w Tychach (1960-1961). W latach 1961-1964 pracował jako wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach . Był również wikariuszem w parafiach: św. Anny w Katowicach-Janowie (1964-1968) i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (1964-1968). W roku 1972 został mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnej-Strzybnicy i lokalistą w Rybnej-Pniowcu, z poleceniem zamieszkania na terenie Pniowca i tworzenia tam nowej placówki duszpasterskiej przy kaplicy Matki Bożej Królowej. 31 sierpnia 1974 otrzymał honorowy tytuł proboszcza. Po utworzeniu w Pniowcu parafii Matki Bożej Królowej Wszechświata został 14 marca 1981 jej pierwszym proboszczem. Postarał się o wybudowanie tam w ciągu dwóch lat kościoła parafialnego.

Od 20 sierpnia 1984 duszpasterzował w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie , najpierw jako administrator, a od 19 września tegoż roku jako proboszcz. Rozpoczął tam i prowadził dzieło budowy kościoła parafialnego. 28 sierpnia 1993 został zwolniony z urzędu proboszcza w Kostuchnie oraz z obowiązków w archidiecezji katowickiej i skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Essen w Niemczech. W ramach posługi kapłańskiej w Niemczech był proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Essen-Steele-Eiberg (od listopada 1993 roku do końca 1995 roku). Po powrocie do archidiecezji został proboszczem parafii św. Anny w Lędzinach (od 19 marca 1996 do 29 lipca 2000). Postarał się także o sprowadzenie z Niemiec dużych organów dla kościoła parafialnego.

Był przez wiele lat zaangażowany w duszpasterstwo sportowców. 12 października 1990 został mianowany Diecezjalnym Referentem ds. Sportu i Turystyki, a 19 stycznia 1996 - Archidiecezjalnym Duszpasterzem Sportowców i Działaczy Sportowych. Był również członkiem Komisji Pastoralnej przy Międzynarodowej Federacji Katolickiej do Spraw Sportu i Kultury Fizycznej.

29 lipca 2000 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Katowicach-Załężu. Tam też zmarł 1 lipca 2010. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Lędzinach.

Bibliografia

Odeszli do Pana (nekrolog), GN 2010, nr 27, s. II (dodatek katowicki); Z. Kocoń, Śp. ks. Jerzy Goppek, Nekrolog, WA 2010, nr 7-8, s. 416-417.