Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Z e-ncyklopedia

Jest to nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Zostały ułożone pod koniec XV wieku w oparciu o modlitwy brewiarza, na dzień 8 grudnia – święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W 1615 roku zostały zatwierdzone przez Kościół.

Godzinki złożone są z wezwań wprowadzających oraz hymnów, modlitw i antyfon. Całe nabożeństwo składa się z następujących części: jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta.

Godzinki sławią Maryję jako Królową, Matkę, Wspomożycielkę i Orędowniczkę. Porównania i obrazy, które wyrażają podziw i uwielbienie dla Maryi, czerpią z Pisma Świętego. Dość często są trudne w zrozumieniu dla nieobeznanych z Pismem Świętym i wymagają komentarza. Wiele tytułów, które wyśpiewuje się w Godzinkach pochodzi z Księgi Pieśni nad Pieśniami.

W Polsce Godzinki wprowadzili jezuici jeszcze przed rozbiorami. Najpierw rozpowszechniły się wśród rycerstwa, a potem wśród mieszczan oraz ludu. Godzinki były ulubioną modlitwą króla Zygmunta III. Zwyczaj śpiewania Godzinek przed Mszą św. niedzielną utrwalił się w XVIII wieku, dziś zachowany w niektórych kościołach na Śląsku.

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

(z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny)

Bibliografia

I. Mierzwa, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny, [w:] Bóg Człowiek Świat, red. A. Konopczyna, I. Mierzwa, Katowice 1989, s. 78.