Godziek Mirosław

Z e-ncyklopedia

Godziek Mirosław (1965-), proboszcz w Mikołowie i w Piekarach Śląskich

Godziek Miroslaw1.jpg

Urodził się 14 lipca 1965 w Rybniku w rodzinie Edwarda i Anny z d. Rugor. W latach 1980-1985 uczęszczał do Technikum Górniczego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Wodzisławiu Śląskim. W latach 1985-1991 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1991 przez posługę bpa Damiana Zimonia. W latach 1991-1994 studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując stopień licencjata teologii. W 1995 roku został skierowany na dwuletnie studia podyplomowe w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej im. Wojciecha Danielskiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 roku rozpoczął studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Trzy lata później uzyskał stopień doktora w zakresie nauk teologicznych, o specjalności teologia pastoralna. Promotorem jego pracy doktorskiej pt. Kult Maryjny w życiu, twórczości i działalności apostolskiej ks. Franciszka Blachnickiego był ks. prof. Jan Wal.

Pierwszą jego placówką duszpasterską w latach 1991-1995 była parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta w Katowicach na Osiedlu Witosa . W latach 1995-1998 był wikariuszem w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, a od 1998 do 2003 roku w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. W ostatniej z tych parafii pełnił także funkcję kierownika Ośrodka „Caritas” Archidiecezji Katowickiej bł. Jana XXIII. W latach 2003-2010 był duszpasterzem akademickim w ośrodku DA „Graniczna” w Katowicach, a od 2008 do 2010 roku kapelanem w Domu Prowincjalnym Sióstr Maryi Niepokalanej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21. W 2010 roku został proboszczem parafii św. Wojciecha w Mikołowie. W 2012 roku został mianowany wikariuszem biskupim ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w archidiecezji katowickiej. Członek Komisji Głównej i przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

W latach 2001–2003 był wykładowcą pedagogiki katolickiej i historii wychowania oraz myśli pedagogicznej w oddziale zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z siedzibą w Katowicach. Od 2003 do 2010 roku wykładał etykę na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Z ważniejszych publikacji wymienić należy pracę doktorską opublikowaną w wydawnictwie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 2013-2021 był dziekanem dekanatu Mikołów. 10 czerwca 2021 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca na urząd proboszcza parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. 4 sierpnia 2021 został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Katowickiej.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. dr Mirosława Godźka; [1] (dostęp: 10.06.2021)