Godziek Antoni

Z e-ncyklopedia

Godziek Antoni Wincenty (1910-1997), proboszcz w Piekarach Śląskich

Godziek Antoni.jpg

Urodził się 10 stycznia 1910 w Wilkowyjach w rodzinie Jana i Marty z d. Zagórska. Był przez siedem lat uczniem szkoły Podstawowej w Wilkowyjach (1916-1923), a następnie Liceum Klasycznego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. 4 czerwca 1930 zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia teologiczne kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone najpierw uzyskaniem absolutorium w 1935 roku i magisterium w 1938 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1935 w prokatedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa T. Bromboszcza.

Jego pierwszą placówką była parafia św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Bp S. Adamski mianował go w 1940 roku notariuszem kurii i swoim osobistym sekretarzem. Jednocześnie wraz z wybuchem wojny od września 1939 roku pełnił funkcję wikariusza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 1940 roku został notariuszem sądu biskupiego. W latach 1941-1945 towarzyszył bpowi Adamskiemu podczas jego wysiedlenia z diecezji do Generalnej Guberni. Jako wygnaniec odnalazł gościnę w parafii MB Różańcowej w Krościeńku nad Dunajcem w diecezji tarnowskiej. Po powrocie w 1945 roku do diecezji katowickiej pracował przez dwa lata jako wikariusz substytut w parafii MB Różańcowej w Chropaczowie (od 1 kwietnia 1945) pod nieobecność proboszcza Henryka Jośki.

14 czerwca 1947 został administratorem w parafii Imienia NMP i św Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich, a od 23 lipca 1957 otrzymał dekret na proboszcza tejże parafii. W latach 1947-1973 pełnił funkcję kustosza sanktuarium piekarskiego. Równocześnie w latach 1949-1974 był sędzią prosynodalnym i egzaminatorem prac proboszczowskich, a 8 maja 1964 został mianowany diecezjalnym referentem do spraw Sanktuariów Maryjnych. Wśród najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce podczas jego pracy duszpasterskiej w piekarskiej parafii były: rekoronacja Obrazu MB Piekarskiej w 1965 roku przez kard. S. Wyszyńskiego oraz obchody milenijne (1966) na forum diecezjalnym z udziałem kard. S. Wyszyńskiego i abpa K. Wojtyły. W 1973 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii piekarskiej.

W 1974 roku wyjechał do Austrii, gdzie zaangażowany był w pracy duszpasterskiej przez kardynała Franza Königa. Po roku wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w Stolbergu jako kapelan domowy w klasztorze Sióstr Ducha Świętego. W 1977 roku otrzymał obywatelstwo niemieckie. W Stolbergu (diecezja Aachen) obchodził również swoje jubileusze kapłańskie: złoty w 1985 roku i diamentowy w 1995 roku. Zmarł 26 grudnia 1997. Został pochowany na cmentarzu w Venwegen na terenie Niemiec.

Bibliografia

Schematyzm 1936-1993; WD 1947, nr 4, s. 116; WD 1995, s. 273, 315; WD 1997, s. 623-627; GN 1996, nr 37, s. 219; F. Maroń, Historia Diecezji Katowickiej, NPrz. 1975, t. 44, s. 71; Myszor, Historia diecezji, s. 308; tenże, Stosunki Kościół, s. 89; Olszar, Duchowieństwo katolickie, s. 382; W. Hudek, Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w latach 1925-2000, Katowice 2005, s. 224-234; "Z Piekarskich Wież" R. 2000, nr 4, s. 5; Represje wobec duchowieństwa, s. 19, 67, 72; A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947, Kraków 2005, s. 435; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 137; N. Osmańczyk, M. Krakowski, Dzieje parafii Chropaczów 1913-2000, Chropaczów 2003, s. 181; Godziek Antoni (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 85.