Gołek Henryk

Z e-ncyklopedia

Gołek Henryk (1951-1991), proboszcz w Rusinowicach,

Golek Henryk.jpg

Urodził się 24 maja 1951 w Świętochłowicach w rodzinie ślusarza Józefa i Małgorzaty z d. Ryguła. W 1961 roku rodzina Gołków przeprowadziła się do Boguszowic. W 1965 roku rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Rybniku. Po zdaniu w 1969 roku egzaminu dojrzałości zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie studiów teologicznych należał w Seminarium do kółka misyjnego, urządzając w parafiach nabożeństwa misyjne z wykładami i filmami. Pod koniec 1972 roku zachorował i otrzymał urlop zdrowotny. Po otrzymaniu 7 marca 1976 święceń diakonatu był do stycznia 1977 roku na praktyce duszpasterskiej w Jastrzębiu Górnym. Z jego inicjatywy zaprowadzono tam comiesięczne nabożeństwo misyjne. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał w 1975 roku stopień magistra teologii. Święceń kapłańskich udzielił mu 7 kwietnia 1977 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla bp H. Bednorz.

Do 20 sierpnia 1977 był wikariuszem w Jastrzębiu Górnym. Potem został przeniesiony do Pszowa. Już 5 września tego samego roku zgłosił biskupowi swą gotowość pracy duszpasterskiej na terenach misyjnych. Potem jeszcze dwukrotnie, 26 września 1978 i 16 lutego 1979 pisał w tej sprawie do biskupa. Z powodu braków personalnych w diecezji ordynariusz odłożył sprawę wyjazdu ks. Gołka na misje. Z Pszowa został przeniesiony 20 sierpnia 1980 do parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Od 31 sierpnia 1982 był wikariuszem w nowo powstającej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta na osiedlu w Załęskiej Hałdzie. 10 czerwca 1984 objął stanowisko wikariusza w Sadowie.

W łączności z dekretem wikariuszowskim otrzymał polecenie dalszego prowadzenia budowy kościoła w Rusinowicach. 3 grudnia tegoż roku zamieszkał w Rusinowicach w domu Karola Sowy. Po erygowaniu w Rusinowicach parafii ks. Henryk Gołek został 1 lutego 1985 mianowany jej pierwszym proboszczem. Nowy kościół w Rusinowicach został poświęcony 28 października 1986. Kolejną wielką inwestycją zleconą ks. Gołkowi była budowa w Rusinowicach Domu Opieki dla Dzieci Niepełnosprawnych. 5 listopada 1987 mianowany został dziekanem dekanatu sadowskiego. Zginął w drodze powrotnej do Polski, w wypadku samochodowym, rano 13 kwietnia 1991 na autostradzie 4 Chemnitz - Drezno. Pochowany został w niedzielę 21 kwietnia 1991 w Rusinowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Henryka Gołka; Schematyzm 1981-1993; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 167; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1991, nr 6, s. 224-225.