Glenc Zbigniew

Z e-ncyklopedia

Glenc Zbigniew (1972-2021), administrator parafii św. Antoniego w Siemianowicach Śl.

Glenc-Zbigniew.png

Urodził się 6 lutego 1972 w Tychach w rodzinie Tadeusza i Felicji z domu Kubek. Ojciec był górnikiem, pracował w KWK „Anna” w Pszowie, mama była ekspedientką. Miał młodszego brata Tomasza.

W latach 1979-1987 uczęszczał do szkoły podstawowej w rodzinnej Kobyli k. Raciborza. Potem uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, które ukończył egzaminem maturalnym w 1991 roku. W szkole dał się poznać jako radosny, koleżeński, otwarty, wzbudzający sympatię otoczenia, przy tym pracowity i solidny. Był bardzo dobrym uczniem, interesował się przedmiotami ścisłymi. Przez rok był przewodniczącym klasy. Czynnie uczestniczył w życiu parafialnym, pielgrzymkach i nocnych czuwaniach.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach zgłosił się po maturze. Jako kleryk wykazał się gorliwością i talentem organizacyjnym. W roku akademickim 1995/1996 odbywał staż katechetyczno-duszpasterski w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach, po którym otrzymał bardzo dobrą opinię. Pracę magisterską z Pisma Świętego, pod kierunkiem ks. dr. Antoniego Drei, napisał na temat: Ideał kobiety izraelskiej według poematu o dzielnej niewieście – Prz 31,10-31. Święcenia diakonatu otrzymał 6 kwietnia 1997 kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie przez posługę bp. Gerarda Bernackiego. Staż duszpasterski odbywał w parafii św. Jacka w Stanowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Damiana Zimonia 16 maja 1998 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 2002 roku uzyskał licencjat z teologii.

Po święceniach podjął zastępstwa wakacyjne w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach, św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym (1998-2001), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Budowlanych; Miłosierdzia Bożego w Żorach (2001-2005), gdzie katechizował w Zespole Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej nr 16; Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym (2005-2008), gdzie był katechetą w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej nr 34; Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu Śl.; Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach (2013-2015), gdzie był katechetą w tamtejszym Zespole Szkół; Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Janowie Miejskim (2015-2021), gdzie był katechetą w Szkole Podstawowej nr 3. Z dniem 31 lipca 2021 został mianowany administratorem w parafii św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich. Był dekanalnym duszpasterzem rodzin. Zmarł nagle 10 grudnia 2021. Uroczystości pogrzebowe 16 grudnia 2021 w parafii św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich - eksportacja, a 17 grudnia 2021 liturgia pogrzebowa w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kobyli.

Bibliografia

Nekrolog opr. przez ks. Jakuba Kanię.