Gawlik Zygmunt

Z e-ncyklopedia

Gawlik Zygmunt (1895-1961), architekt

Urodził się 2 maja 1895 w Krakowie w rodzinie rzemieślnika Jakuba i Marii z Kucielów. Szkołę powszechną ukończył w Krakowie. W Krakowie również uczęszczał do gimnazjum, a potem na wydział budownictwa w Szkole Przemysłowej. W czasie pierwszej wojny światowej został zaciągnięty do wojska austriackiego, zwolniono go jednak w 1917 roku na skutek niezdolności do służby wojskowej. Po ukończeniu Szkoły Przemysłowej studiował na wydziale architektury, który ukończył w 1925 roku. W 1920 roku ożenił się i miał troje dzieci. Następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale rzeźby, który ukończył w 1935 roku. Po ukończeniu studiów pracował przy konserwacji zabytków dokonując kilku cennych odkryć. Przeprowadzał restaurację pocysterskiego kościoła w Sulejowie, dzwonnicy w Jędrzejowie, Bramy Opatowskiej w Sandomierzu. Restaurował kościoły w Krakowie: oo. kapucynów, pijarów, bernardynów. Zaprojektował kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach. Wraz z Franciszkiem Mączyńskim był architektem katedry i gmachu kurii diecezjalnej w Katowicach. Zaprojektowali również kościół w Pawłowie oraz gmach seminarium duchownego w Krakowie. W latach 1940-1951 pracował w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Był kierownikiem przy konserwacji zabytków: zamku w Będzinie i rotundy z XI wieku na zamku w Cieszynie. W roku 1954 Gawlik, pod naciskiem władz, zmienił projekt kopuły katedry katowickiej. W 1960 roku zwolniono go z funkcji głównego architekta katedry. Zmarł 27 września 1961. Pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Bibliografia

F. Burno, Zygmunt Gawlik (1895-1961). Architekt katedry katowickiej, Katowice 2003; Śp. inż. architekt Zygmunt Gawlik, "Echo Niepokalanowa" 1961, nr 21, s. 388-394; A. Borowik, Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym, Katowice 2012, s. 45-46.