Gawliczek Walenty

Z e-ncyklopedia

Gawliczek Walenty (1745-1822), proboszcz w Gierałtowicach i Knurowie

Urodził się ok. 1745 roku w Bukowie w powiecie raciborskim. Po ukończeniu gimnazjum w Głubczycach, studiował filozofię w Ołomuńcu i teologię we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1772 roku. Początkowo pracował jako wikary w Brzegu; po czym w 1774 lub 1777 roku (rozbieżności w literaturze) został proboszczem w Gierałtowicach. Ks. Gawliczek zyskał uznanie parafian, będąc dobrym kaznodzieją i organizatorem. Już w pierwszych latach jego pracy w parafii pokryto dach gierałtowickiego kościoła nowymi gontami. W 1780 roku proboszcz Gawliczek wybudował jednoizbową plebanię w Knurowie. W 8 lat później „farka" została rozbudowana. Był to okres wielkiej biedy, więc ksiądz nie chcąc obciążać knurowian nowymi ciężarami, koszty rozbudowy plebanii sfinansował z funduszy prywatnych. Za jego czasów nastąpiła także, w porozumieniu z dziedzicem knurowskim, zamiana gruntów kościelnych. Tereny knurowskie, leżące bliżej kościoła w Gierałtowicach włączono do tejże parafii, natomiast leżące bliżej Knurowa przyłączono do kościoła filialnego. Zmiana ta dokonała się bez zatwierdzenia kurii biskupiej i nie została odnotowana w księgach wieczystych (katastralnych). Nastąpiło to dopiero po kilkunastu latach. Ks. Gawliczek duszpasterzował w Gierałtowicach i Knurowie przez 45 lat. Zmarł 13 sierpnia 1822.

Bibliografia

M. Gwioździk, Kościół św. Wawrzyńca i jego funkcje duszpasterskie (Knurów 1599–Chorzów 1999), Katowice 2003, mps pr. lic. s. 102-107; Schematismus 1799, s. 82; Schematismus 1799, s. 76; H. Polak, 7 wieków Gierałtowic, Gliwice 1997, s. 177-178.