Gawenda Józef

Z e-ncyklopedia

Gawenda Józef (1822-1898), proboszcz w Gorzycach

Urodził się 22 lutego 1822 w Raciborzu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1848. W 1849 roku pełnił posługę wikariusza w Jemielnicy; następnie został wikarym w Strzelcach. 12 stycznia 1852 objął parafię św. Anioła Stróża w Gorzycach. W lipcu 1852 roku wprowadził się do nowej, murowanej plebanii. W Gorzycach mieszkało wówczas 1915 katolików, 11 protestantów i 11 Żydów. 17 grudnia 1857 proboszcz podpisał umowę z hr. Wilhelmem von Arco, na podstawie której dziesięcina uiszczana dotąd w naturze została zamieniona na pieniężną. 16 lutego 1858 ks. Gawenda otrzymał nominację proboszczowską do parafii św. Mikołaja w Pstrążnej. 31 stycznia 1871 został ustanowiony proboszczem w Rozmierzu. Pełnił ponadto funkcję dziekana dekanatu Wielkie Strzelce. Do 1873 roku ks. Gawenda pracował również na stanowisku inspektora szkolnego. Zmarł 8 stycznia 1898.

Bibliografia

F. Maroń, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 1976, t. 9, s. 209; Schematismus 1865, s. 117; Schematismus 1876, s. 26-27; Schematismus 1899, s. 135; H. Olszar, Proboszczowie parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów kościoła katowickiego, SSHT 2010, t. 43, z. 2, s. 426; L. Musioł, Gorzyce. Monografia historyczna wsi, kościoła oraz parafii, rkp 1965, s. 114 i 144.