Garbocz Stanisław

Z e-ncyklopedia

Garbocz Stanisław (1948-2013), proboszcz w Żorach

Urodził się 8 stycznia 1948 w Boguszowicach w rodzinie Emila i Marty z d. Musioł. 18 stycznia 1948 został ochrzczony w miejscowym kościele NSPJ; tam także w 1960 roku przyjął sakrament bierzmowania. W latach 1955-1962 uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości do szkoły podstawowej. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku, w którym w 1966 zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1967-1969 odbył zasadniczą służbę wojskową w Szczecinie.

Święcenia diakonatu z rąk bp. Józefa Kurpasa przyjął 29 czerwca 1972 w Tarnowskich Górach. Święceń kapłańskich 19 kwietnia 1973 udzielił mu bp Herbert Bednorz.

Ks. Stanisław Garbocz był wikariuszem w parafiach: św. Anny w Janowie (do 1976 roku), św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku (do 1979 roku), Wszystkich Świętych w Pszczynie (do 1982 roku), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (do 1984 roku; obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

1 sierpnia 1984 powierzono mu prowadzenie budowy kościoła na Osiedlu Sikorskiego w Żorach. Po utworzeniu tam parafii Miłosierdzia Bożego w 1988 roku został jej pierwszym proboszczem. Przewodził odtąd zarówno dziełu budowy i upiększania parafialnego kościoła, jak i budowaniu oraz ciągłemu pogłębianiu życia religijnego wspólnoty parafialnej. Ostatnie lata jego życia i posługi duszpasterskiej naznaczone były krzyżem choroby. Zmarł 26 lutego 2013 w szpitalu w Orzepowicach. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żorach.

Bibliografia

J. Smolec, Śp. Ksiądz Stanisław Garbocz (nekrolog), WA 2013, nr 2, s. 96.