Gadomski Dariusz

Z e-ncyklopedia

Gadomski Dariusz (1967-), budowniczy kościoła

Urodził się 14 kwietnia 1967 w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1993 w Katowicach. Był wikariuszem w parafiach: NSPJ w Mysłowicach (1993-1996), MB Częstochowskiej w Knurowie (1996-1998), św. Józefa w Załężu (1998-1999), św. Jadwigi w Rybniku (1999-2005) i św. Bartłomieja w Bieruniu Starym (2005-2010). W latach 1999-2003 pełnił obowiązki Archidiecezjalnego Duszpasterza Ministrantów. W 2010 roku został mianowany budowniczym kościoła w Mąkołowcu, a 25 marca 2012 objął urząd proboszcza parafii św. Ojca Pio w Mąkołowcu.

Bibliografia

Materiały własne autora.