Gałązka Teodor

Z e-ncyklopedia

Gałązka Teodor (1911-1972), proboszcz w Rybnej-Strzybnicy

Urodził się 28 marca 1911 w Kończycach koło Zabrza w rodzinie górnika Pawła i Franciszki z d. Kaczmarczyk. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kończycach. Następnie uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie, gdzie w 1931 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: św. Ap. Piotra i Pawła w Woszczycach oraz św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. W sierpniu 1936 roku został mianowany katechetą w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Lublińcu. W pierwszych latach II wojny światowej jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: NSPJ w Piotrowicach i św. Barbary w Chorzowie. We wrześniu 1942 roku został mianowany administratorem w parafii św. Mikołaja w Wilczy. W tym samym roku zdał egzamin proboszczowski.

W październiku 1946 roku bp S. Adamski powierzył mu jako kuratusowi lokalię św. Andrzeja Boboli w Wirku-Nowej Wsi. Trzy lata później ks. Gałązka doprowadził tam do poświęcenia części nowego kościoła - prezbiterium z kryptą i poprzeczną nawą. Aktu poświęcenia dokonał bp J. Bieniek. W styczniu 1957 roku ks. Gałązka został mianowany administratorem, a rok później proboszczem w parafii NSPJ w Rybnej-Strzybnicy, gdzie duszpasterzował przez 15 lat do chwili swej śmierci. Zmarł 22 października 1972 w Rybnej-Strzybnicy i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Teodora Gałązki; Schematyzm 1938-1977; Myszor, Historia diecezji, s. 498; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 161.