Głos Kapłana

Z e-ncyklopedia

W lutym 1950 roku władze komunistyczne w Polsce wyraziły zgodę na ukazanie się dwutygodnika pt. „Głos Kapłana” w nakładzie 8 tysięcy egzemplarzy. Pismo od początku było wydawane i finansowane przez Zarząd Główny przy ZBoWiD, na czele którego stanął gen. Franciszek Jóźwiak. Pierwszy numer czasopisma ukazał się już 15 lutego 1950 roku, w okresie wzmożonych represji wobec Kościoła katolickiego.

Skład redakcji pisma był utajniony ze względu na spodziewane restrykcje. Pomimo tego prymas kard. Stefan Wyszyński wiedział, kto redagował pismo. Wezwał do siebie na rozmowę tych, którzy tworzyli periodyk, wśród nich byli: ks. Stanisław Owczarek, ks. Andrzej Lemparty, ks. Bolesław Kulawik, ks. Jan Kroczek i ks. Roman Szemraj.

Redaktorem naczelnym „Głosu Kapłana” został ks. płk Stanisław Wilkowski, dotychczasowy redaktor pisma kapelanów wojskowych. W składzie redakcji znaleźli się również ks. ppłk Henryk Weryński (przewodniczący kolegium redakcyjnego), ks. płk Julian Humeński (późniejszy Generalny Dziekan WP) oraz ks. Franciszek Wilczek. Wszyscy ci wymienieni księża byli przez hierarchię suspendowani.

Duży udział w redagowaniu „Głosu Kapłana” mieli stali współpracownicy (korespondenci). Wśród nich byli: ks. S. Owczarek, ks. płk M. Zawadzki, również obłożony licznymi karami kościelnymi, ks. S. Nowak. Współpracownikiem był także o. Bonifacy Woźny, prowincjał zakonu augustianów w Polsce.

13 października 1950 roku prymas Wyszyński wystosował dekret, w którym zabronił podległym sobie kapłanom, z terenu archidiecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej, wydawania, czytania i propagowania czasopisma „Głos Kapłana” pod groźbą ekskomuniki. Podobne zarządzenia wystosowali pozostali biskupi diecezjalni.

Pismo przestało się ukazywać w grudniu 1950 roku. Po przeniesieniu redakcji, zaczęło ukazywać się pod nowym tytułem: "Ksiądz Obywatel".

Bibliografia

W. Kąkol, Czasopisma wydawane przez ruch „księży patriotów” w latach 1950-1956, Katowice 2012, pr. mgr, Biblioteka WTL UŚ.