Głos Św. Ludwika – pismo parafii św. Ludwika w Panewnikach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwszy numer pisma ukazał się w 1995 roku (październik-listopad). Pismo zostało powołane do życia przez ówczesnego proboszcza parafii Św. Ludwika Króla w Panewnikach o. Marcelina Pietryję OFM, który redagował je do 2000 roku. Na początku istnienia periodyk był wydawany w formacie A5 i ukazywał się co dwa miesiące do nr 20(3) 1998 (lipiec-sierpień). Gdy w 2001 roku opiekę nad gazetką przejął kolejny proboszcz o. Henryk Dąbek OFM, ukazały się trzy numery w formacie A4, z kolorową okładką (nr 1 kwiecień 2001; nr 2 maj 2001 i nr 3 czerwiec 2001), po których nastąpiła przerwa w wydawaniu. Czasopismo zostało wznowione przez następnego proboszcza o. Alana Ruska OFM w październiku 2004 roku. Od tego czasu ukazuje się regularnie co miesiąc w formacie A4 z kolorową okładką. Zawiera łącznie 20 stron (11 numerów w ciągu roku i wakacyjny na lipiec i sierpień). Ukazuje się w nakładzie 1300 egzemplarzy, które rozprowadzają bracia klerycy, po każdej niedzielnej mszy świętej. Jest dostępne także na furcie klasztornej i parafialnym kiosku. Od stycznia 2006 roku do maja 2009 roku równolegle z "Głosem" był wydawany "Ludwiczek", jako wersja dla dzieci. Trzy pierwsze numery zostały wydane w formacie A5 jako kolorowy dodatek, następnie ukazywał się jako czterostronicowa wkładka do głównego czasopisma. Drukowano w nim rebusy, zagadki, kolorowanki oraz rozważania biblijne dla dzieci.

Skład redakcji ulegał zmianom. W 2007 roku w redakcji pracowali: o. Alan Rusek, Lucyna Korzekwa, Gabriela Golc, Magdalena Szczelina, Natalia Bernaś, Wojciech Oleś, Szymon Burda. Dodatkowo w roli korektora wspierała ich mgr Barbara Kordys. W 2016 roku w skład redakcji wchodzili natomiast: o. Alan Rusek, Anna Szyga, Kamil Kartasiński, Magdalena Ławecka, br. Marek Trepczyk OFM, a składaniem numerów zajmowała się Agnieszka Szczepanowska.

Skład redakcji w roku 2017: o. Alan Rusek, Anna Szyga, Kamil Kartasiński, Kamil Nikel, Agnieszka Szczepanowska.

Skład redakcji w roku 2020: o. Alan Rusek, Anna Szyga, Kamil Kartasiński, Piotr Kandzia, Stanisław Surma, Anna Szady, br. Marek Trepczyk OFM, Agnieszka Szczepanowska.

Skład redakcji do 30.06.2021: o. Alan Rusek, Anna Szyga, Kamil Kartasiński, Piotr Kandzia, Stanisław Surma, Anna Szady, br. Marek Trepczyk OFM.

Aktualny numer "Głosu" posiadał numerację 6 (217) czerwiec 2021. Ze względu na zmiany personalne w parafii Św. Ludwika Króla w Panewnikach wydawanie "Głosu Św. Ludwika" zostało tymczasowo zawieszone (stan na 17.07.2021).

Pismo drukuje materiały o charakterze popularnym, dydaktycznym i informacyjnym z silnym akcentem ewangelizacyjnym. Relacje z życia parafii stanowią uzupełnienie kroniki parafialnej, będąc ważnym źródłem informacji z życia parafii. Do współpracy zaproszona jest również młodzież akademicka zrzeszona we Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego oraz licealna.

Po kilkumiesięcznej przerwie wznowiono w parafii wydawanie miesięcznika. Aktualny numer "Głosu Świętego Ludwika" posiadał numerację: nr 1 marzec 2022.

Skład redakcji (2022): o. Witosław J. Sztyk OFM - redaktor naczelny, Anna Szyga - redaktor prowadzący, Stanisław Surma, Anna Szady, br. Marek Trepczyk OFM - stale współpracują.

W związku z wyborem o. Witosława J. Sztyka OFM na ministra prowincjalnego Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce zmienił się ponownie skład redakcji.

Skład redakcji (czerwiec 2022 roku): o. Sylwan M. Ogłoza OFM - redaktor naczelny, Anna Szyga - redaktor prowadzący, o. Ezdrasz Biesok OFM, o. Solan Dąbrowski OFM, o. Abraham Sobkowski OFM, Stanisław Surma, Anna Szady - stale współpracują.

Po wakacyjnej przerwie, w październiku 2022 roku wraz z duszpasterzami i zespołem redakcyjnym wznowiono wydawanie gazetki parafialnej, ale w zmienionej formie i z inną częstotliwością publikacji. Postanowiono, że "Głos Św. Ludwika" będzie ukazywał się w powiązaniu z ważnymi okresami liturgicznymi w życiu Kościoła. Tak też kolejny numer to czas Adwentu, następny w Wielkim Poście, później wprowadzenie w tajemnicę Wielkiej Nocy, a ostatni numer w tym cyklu w czerwcu 2023 roku to podsumowanie roku duszpasterskiego.

Skład redakcji (październik 2022 roku): o. Samuel Kukiełka OFM - redaktor naczelny, Anna Szyga - redaktor prowadzący, redaguje zespół.

Aktualny numer "Głosu Świętego Ludwika" posiada numerację: październik - listopad 2022.

Nakład: 300 egz.

Redaktorzy naczelni

Bibliografia

Opracowanie własne, MC