Górka Marek

Z e-ncyklopedia

Górka Marek (1955-), oficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach

GorkaMarek.jpg

Urodził się 3 stycznia 1955 w Chorzowie w rodzinie Józefa i Łucji z d. Gąsior. W latach 1970-1974 był uczniem Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Chorzowie, a w latach 1974-1982 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (od 1980 w Katowicach). W latach 1974-1976 odbył służbę wojskową w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1982. W latach 1982-1986 był wikariuszem w parafii św. Jana i Pawła w Dębie; w latach 1986-1992 odbył studia specjalistyczne na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie zakończone doktoratem z dziedziny prawa kanonicznego.

Od 1992 roku pracuje w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach jako notariusz, potem audytor, a obecnie jako wiceoficjał. W latach 1992-1999 prowadził wykłady prawa kanonicznego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach; w latach 1992-2004 na Zaocznym Studium Teologicznym w Katowicach (filia KUL-u). Od 1992 roku prowadzi wykłady w Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej (filia PAT w Krakowie). Od 1994 do 2010 roku prowadził Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Katowickiej. W 2010 roku został mianowany oficjałem Sądu Metropolitalnego w Katowicach. W 2012 został kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem). Członek Zespołu Legislacyjnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Bibliografia

Opracowanie własne.