Górecki Henryk

Z e-ncyklopedia

Górecki Henryk (1938-2004)

Gorecki Henryk.jpg

Urodził się 9 grudnia 1938 w Knurowie w rodzinie Kazimierza i Klary z d. Króliczek. Przez cztery lata uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego Męskiego w Rybniku, gdzie w 1956 roku zdał maturę. Od 1957 roku studiował na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Krakowie. W 1958 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1964 z rąk bpa H. Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie, rozpoczął posługę duszpasterską w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Następnie został skierowany do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (od 1 lipca 1969), Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach (od 25 września 1969; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (od 2 sierpnia 1971), Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach (od 20 sierpnia 1975), Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach (od 19 sierpnia 1978), Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej (od 31 sierpnia 1981). 1 lipca 1983 został skierowany do parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym jako wikary, a zarazem budowniczy kościoła w dzielnicy Jastrzębia Zdroju-Dubielec.

15 maja 1984 został mianowany proboszczem parafii NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Dubielcu. 16 listopada 1985 rozpoczął posługę duszpasterską w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich. 26 stycznia 1989 otrzymał dekret na wikariusza tej parafii. Od 3 września 1990 był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. Od 2004 roku zamierzał przejść na emeryturę, ale zmarł nagle 16 lutego 2004 w Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie. Został pochowany 20 lutego na cmentarzu przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Henryka Góreckiego; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2004, nr 2, s. 69-70; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 189, 195, 203, 252.