Górecki Eugeniusz

Z e-ncyklopedia

Górecki Eugeniusz (1932-2024), proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim

Gorecki Eugeniusz.jpg

Urodził się 8 lipca 1932 w Knurowie w rodzinie Wilhelma i Magdaleny z d. Płaszczyk. Studia teologiczne odbył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Po święceniach kapłańskich (24 czerwca 1956) pracował jako wikary w Brzęczkowicach (1956-1959) u boku ks. prob. Franciszka Maronia. Jego następnymi placówkami duszpasterskimi były parafie: Matki Bożej Bolesnej w Rybniku (1959-1962), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1962-1966), św. Mikołaja w Bielsku (1966-1970; obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

Po śmierci ks. proboszcza Sopory otrzymał nominację na proboszcza w Chełmie Śląskim 18 lipca 1970. Przez kilka miesięcy, które dzieliły nominację nowego proboszcza po śmierci poprzednika, parafią administrował ks. Paweł Kaszuba. W 1973 roku ks. Górecki rozpoczął generalny remont kościoła: wymieniono pokrycia dachu oraz konstrukcji drewnianych, zmieniono odpadające tynki wewnętrzne i zewnętrzne. W całym kościele wymieniono instalację elektryczną i nagłaśniającą. Zakupiono nowe organy, ławki oraz konfesjonały. Zamontowano elektroniczny napęd dzwonów i instalację alarmową. Pod nadzorem wojewódzkiego architekta został przeprowadzony również remont zabytkowych ołtarzy. Teren obok kościoła, probostwa i na cmentarzu został uporządkowany i wybrukowany kostką. Na cmentarzu zbudowano kaplicę cmentarną. Przeprowadzono również kapitalny remont probostwa, organistówki i ogrodzenia cmentarnego.

Ks. Górecki reaktywował Radę Parafialną, poszerzając jej skład o przedstawicieli różnych środowisk i grup zawodowych, organizował kilka razy w roku spotkania akademickie (studentów należących do parafii). W okresie 30 lat jego proboszczowania w parafii do kapłaństwa wstąpiło 16 księży. Pełnił funkcję wicedziekana dekanatu bieruńskiego. W 2000 roku przeszedł na emeryturę, mieszkał na probostwie, nadal służąc pomocą duszpasterską. Zmarł 30 marca 2024. Pogrzeb odbył się 4 kwietnia 2024 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp Marek Szkudło, a homilię wygłosił ks. Józef Szklorz. Ks. Eugeniusz Górecki spoczął na cmentarzu parafialnym w Chełmie Śląskim.

Bibliografia

Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004, s. 292-293.