Górecki Edmund

Z e-ncyklopedia

Górecki Edmund (1911-1987), proboszcz parafii św. Jacka w Stanowicach

Gorecki Edmund.jpg

Urodził się 17 maja 1911 w Szarleju w rodzinie górniczej Teodora i Anny z d. Konopka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Szarleju. Następnie uczył się w gimnazjum w Tarnowskich Górach. W 1924 roku przeniósł się do nowo założonego Komunalnego Gimnazjum Męskiego w Szarleju, gdzie w maju 1931 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii Trójcy Przenajświętszej w Szarleju. We wrześniu 1936 roku został mianowany katechetą w Szkole Handlowej, Państwowym Gimnazjum Męskim oraz Szkole Kupieckiej i Rolniczej w Rybniku. W 1938 roku otrzymał nominację na kapelana męskiego hufca harcerskiego w Rybniku. We wrześniu 1939 roku był krótko substytutem w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezusa w Chwałowicach. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Marii Magdaleny w Bielszowicach i św. Marii Magdaleny w Chorzowie. W grudniu 1942 roku został powołany do wojska niemieckiego. O jego zwolnienie z czynnej służby wojskowej bezskutecznie zabiegał wikariusz generalny ks. Franciszek Woźnica.

Od 1 września 1945 był katechetą w Prywatnym Gimnazjum Kupieckim i Publicznej Szkole Średniej Zawodowej w Rybniku. Następnie uczył także w Państwowych Zakładach Kształcenia Handlowego, Szkołach Zawodowych Dokształcających i Technikum Mechanicznym Huty „Silesia”. W sierpniu 1952 roku otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. 1 września 1953 został mianowany rektorem kościoła pw. św. Jacka w Stanowicach. W lutym 1957 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Bełku z prawem zamieszkania i prowadzenia osobnego duszpasterstwa w Stanowicach. W maju 1965 roku otrzymał tytuł kuratusa. W 1976 roku, po erygowaniu w Stanowicach nowej parafii, został mianowany jej pierwszym proboszczem. W Stanowicach ks. Górecki postarał się o nowy wystrój kościoła i wybudował probostwo. W październiku 1981 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 września 1987 w szpitalu w Rybniku. Spoczął na stanowickim cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Edmunda Góreckiego; Schematyzm 1938-1993, s. 655; Wojskowa służba, s. 131; Górecki Edmund (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 87-88; L. Musiolik, Rybniczanie. Słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 57.