Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej

Z e-ncyklopedia

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" powstała w czerwcu 1990 roku, dzięki inicjatywie pedagogów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównymi fundatorami byli: ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów oraz ks. mgr Józef Walusiak - kapłan diecezji bielsko-żywieckiej.

Głównym celem i zadaniem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Obecnie Fundacja "Nadzieja" prowadzi następujące placówki terapeutyczno-wychowawczo-opiekuńcze oraz działania profilaktyczne:

  • Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja",
  • Hostel postterapeutyczny,
  • Katolicki Telefon Zaufania,
  • Prowadzenie grup i porad w Punkcie Konsultacyjnym,
  • Szkolenia i prelekcje dla młodzieży, nauczycieli, pedagogów

W działalność Fundacji włączają się nie tylko pedagodzy, psycholodzy, rodzice, ale także księża, studenci, wolontariusze, wszystkie osoby, które pragną pomóc uzależnionym dzieciom oraz ich rodzinom. Według Fundacji wyleczenie osoby uzależnionej jest możliwe dzięki pomocy jej w odnalezieniu siebie, odkryciu w sobie sił do przywrócenia poczucia godności i zdolności dokonywania wolnych wyborów. Program terapeutyczny i wychowawczy Fundacji oparty jest na wartościach chrześcijańskich, ponieważ choroba jaką jest uzależnienie dotyka nie tylko organizmu i psychiki, ale także obszaru duchowego, dlatego osoby pracujące z uzależnioną młodzieżą starają się zapewnić możliwość ich rozwoju we wszystkich tych obszarach.

Fundacja prowadzi Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja". Pobyt w Ośrodku trwa w zależności od długości etapów terapii - od 12. do 18. miesięcy zgodnie z programem terapeutycznym Ośrodka. Nauka szkolna, traktowana jako ważna część rehabilitacji i zdrowienia młodego człowieka, odbywa się na wszystkich poziomach obejmujących grupę od 13. do 18. roku życia.

Pacjenci i pracownicy Ośrodka tworzą społeczność, w której wszyscy mają swoje prawa i obowiązki. Normy i zasady oparte na wzajemnym szacunku pomagają stworzyć atmosferę, w której możliwe jest wyleczenie z uzależnienia. W Ośrodku prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa.

Oprócz obowiązkowego uczestnictwa w terapii oraz uczęszczania na zajęcia lekcyjne w szkole, młodzież może korzystać z różnego typu zajęć rekreacyjnych: wycieczek, zajęć sportowych, wyjść na basen, do kina, teatru, wędrówek górskich, zimowisk, wakacyjnych obozów wspinaczkowych, a kilka razy w roku organizowane są ogniska i dyskoteki. Kontakty z rodziną nie są ograniczane. Rodzina może dzwonić i odwiedzać dziecko, według wcześniej ustalonych zasad. Pobyt w Ośrodku - leczenie, zakwaterowanie, opieka terapeutyczna, wyżywienie, finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fundacja „Nadzieja” prowadzi także dwa hostele. Jednym z nich jest Hostel im. „Królowej Pokoju”, mający swą siedzibę w Bielsko-Białej (43-344), przy ul. Kolonia 17. Mieszka w nim młodzież między 14. a 21. rokiem życia, która ukończyła podstawowy cykl terapii w ośrodkach stacjonarnych, ale z różnych przyczyn nie ma możliwości powrotu do domu rodzinnego. Drugim jest Hostel "Klimczokówka", który pełni funkcję mieszkań readaptacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ważną częścią działalności Fundacji jest Telefon Zaufania, Punkt Konsultacyjny i organizowane szkolenia profilaktyczne. Telefon Zaufania dostępny jest codziennie od 16.00 do 21.00. Dyżury przy słuchawce pełnią osoby różnych zawodów: psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy, księża , rodzice, byli alkoholicy. Zaś Punkt Konsultacyjny usytuowany jest w Hostelu „Klimczokówka”, znajdujący się przy ul. Zapory 100, w Bielsko-Białej (43-382).

Kontakt

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień - "Nadzieja"

  • Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c

Kontakt telefoniczny:

  • tel./fax 033 816 07 67 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00)
  • fax 33 487 67 34
  • e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży - "Nadzieja"

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c Biuro ośrodka: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 Kontakt telefoniczny: tel./fax 033 816 07 67 (w czasie zajęć terapeutycznych w godzinach 16.00-21.00 mogą być problemy z uzyskaniem połączenia) fax 33 487 67 34 Administracja Ośrodka Nadzieja kom. 665 020 609 e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

Bibliografia

Oficjalna strona Fundacji „Nadzieja” – www.nadzieja.bielsko.pl (dostęp: 14 V 2015); [1] (dostęp: 14 V 2015).