Frelich Janusz

Z e-ncyklopedia

Frelich Janusz (1936-2016), proboszcz w Roju

Urodził się 5 kwietnia 1936 w Rybniku-Ligockiej Kuźni jako jedno z pięciorga dzieci Izydora i Elżbiety z d. Hupka. Podczas okupacji rozpoczął naukę w niemieckiej szkole podstawowej w Rybniku, którą kontynuował w polskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku. Po jej ukończeniu uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. Egzamin dojrzałości zdał w 1954 roku i został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Zarówno święceń diakonatu - 22 czerwca 1958, jak i święceń kapłańskich - 21 czerwca 1959 udzielił mu w katowickiej katedrze Chrystusa Króla bp Herbert Bednorz. Przez 19 lat pełnił posługę wikariusza kolejno w parafiach: św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, św. Marcina w Ćwiklicach, św. Jadwigi Śląskiej w Szopienicach, św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Lyskach, św. Jacka w Ochojcu, św. Jerzego w Rydułtowach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie (diec. gorzowska) i św. Michała Archanioła w Michałkowicach. W 1975 roku, pozostając wikariuszem w Michałkowicach otrzymał polecenie budowy kościoła w Bytkowie i objęcia opieką duszpasterską tej części parafii. W sierpniu 1978 roku został mianowany wikariuszem ekonomem, a następnie w październiku tegoż roku proboszczem parafii św. Józefa w Zabrzegu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Pełnił funkcję wicedziekana ówczesnego dekanatu czechowickiego. W czerwcu 1988 roku został mianowany administratorem, a w październiku tego roku proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju. Na skutek pogarszającego się stanu zdrowia przeszedł na rentę 1 września 1994 i zamieszkał najpierw w Jastrzębiu Zdroju-Boryni, a później w Michałkowicach. Następnie zamieszkał w Zazdrości (ówcześnie należącej do parafii Woszczyce), gdzie w tamtejszej kaplicy Miłosierdzia Bożego pełnił posługę duszpasterską w l. 1996-2000. W międzyczasie był również administratorem w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Gardawicach (1998-1999). W 2000 roku powrócił do Michałkowic, gdzie mieszkał do 2013 roku. Ostatnie lata życia spędził w Domu św. Józefa w Katowicach. Zmarł 25 sierpnia 2016 w szpitalu w Katowicach Ochojcu. Został pochowany 30 sierpnia 2016 na cmentarzu parafialnym w Boguszowicach Starych.

Bibliografia

Nekrolog opracowany przez Kancelarię Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach ; ds, prze, Zmarł ks. Janusz Frelich, GN 2016, nr 36, (dodatek katowicki), s. II.