Franek Karol

Z e-ncyklopedia

Franek Karol (1892-1964), proboszcz w Dziedzicach

Urodził się 18 października 1892 w Ochabach powiat Cieszyn. Święcenia kapłańskie przyjął 9 lipca 1917 w Widnawie. Jako wikary pracował w Czechowicach, Boguminie i Jabłonkowie. W 1927 roku zatwierdzony na stanowisku proboszcza w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach (Czechowice-Dziedzice). Został aresztowany 2 listopada 1939, więziony w Bielsku, zwolniony, ale musiał opuścić parafię czechowicką, pomagał w Ustroniu i Lipowcu. W 1955 roku został dziekanem.

W parafii Dziedzice zasłużył się jako dobry duszpasterz i gospodarz. Przebudował kościół przed wojną, wyremontował tenże kościół po zniszczeniach spowodowanych przejściem frontu w 1945 roku. Odmalował i upiększył kościół, ufundował ławki, ambonę, chrzcielnicę, szopkę betlejemską, Boży Grób, wybudował Dom Katolicki, rozbudował cmentarz. Dwukrotnie prosił o zwolnienie z urzędu dziekana, ale biskup rezygnacji nie przyjął. Przeszedł na emeryturę w 1959 roku. Poświęcił się pomocy duszpasterskiej w Cieszynie-Bobrku. Przyjął również na siebie obowiązki spowiednika sióstr boromeuszek w Ustroniu i sióstr jadwiżanek w Koniakowie. Zmarł 25 maja 1964. Został pochowany w Ustroniu. Kapłaństwo pojmował jako służbę bliźniemu. Życzliwy i otwarty w relacjach z parafianami.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Karola Franka; Schematyzm 1929-1970; WD 1927, nr 6, s. 41; 1964, nr 5-6-7, s. 84; K. Szweda, Nekrolog, WD 1964, nr 8-10, s. 125-126; Martyrologium, s. 174; Nekrolog, GN 1964, nr 44, s. 261; Myszor, Historia diecezji, s. 456; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 254.