Foltynowicz Józef

Z e-ncyklopedia

Foltynowicz Józef (1924-1992), proboszcz w Gaszowicach

Foltynowicz Jozef.jpg

Urodził się 12 marca 1924 w Środzie Wlkp. (powiat śremski, województwo poznańskie) w rodzinie ślusarza Józefa i Heleny z d. Staszak. W 1929 roku zamieszkał z rodzicami w Katowicach-Zawodziu, a po roku w Piotrowicach Śląskich. Po ukończeniu w 1934 roku szkoły podstawowej w Piotrowicach Śląskich rozpoczął naukę w Szkole Wydziałowej w Katowicach (1934-1936), a następnie w Państwowym Gimnazjum w Mikołowie (1936-1939). We wrześniu 1939 roku w czasie wielkiego "exodusu" Śląska na wschód rodzina Foltynowiczów opuściła Piotrowice Śląskie i dotarła do Warszawy i Lwowa, a stamtąd do granicy wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej.

Józef Foltynowicz powrócił na Górny Śląsk w zimie 1939 roku, po uzyskaniu zezwolenia władz okupacyjnych: radzieckich i niemieckich. W latach 1940-1944 pracował w Dyrekcji Kopalń Księcia Pszczyńskiego w Katowicach, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Statystycznego. Od stycznia do listopada 1945 roku był zatrudniony w księgowości przemysłowej Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Po maturze studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1945-1946) i we Wrocławiu (1946-1947).

W 1947 roku zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1951 w Katowicach. Po święceniach został skierowany na zastępstwa wakacyjne do Piotrowic Śląskich i Chorzowa. W latach 1951-1952 przebywał w Konwikcie dla Księży Neoprezbiterów w Katowicach-Załężu i pomagał w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.

W okresie wygnania biskupów z diecezji i rządów wikariusza kapitulnego pracował w Goduli (1952-1954), Piekarach Śląskich (1954-1955) i Bieruniu Nowym (1955-1957). W 1957 roku został mianowany katechetą w Technikum Hutniczym w Chorzowie Batorym. Do egzaminu proboszczowskiego przystąpił w 1960 roku przedstawiając pracę nt. Dziesięcioletniego planu pracy duszpasterskiej w parafii NSPJ w Bieruniu Nowym. W latach 1960-1962 był wikariuszem w Wodzisławiu Śląskim, a następnie w Piekarach Śląskich (1962-1970). 29 maja 1970 został proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach. Jako proboszcz w Gaszowicach zainicjował budowę kaplicy św. Anny w Szczerbicach. 1 lutego 1988 ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na emeryturę. W latach 1990-1992 przebywał 3-krotnie w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Zmarł 5 października 1992. Pogrzeb odbył się 8 października w Gaszowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Foltynowicza; WD 1992, nr 10, s. 433-435; Schematyzm 1953-1993; Represje wobec duchowieństwa, s. 241; Foltynowicz Józef (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 76-77.