Florek Franciszek

Z e-ncyklopedia

Florek Franciszek (1877-1962), proboszcz w Pawonkowie

Florek Franciszek.jpg

Urodził się 29 stycznia 1877 w Rozmierzu (powiat strzelecki) w wielodzietnej rodzinie rolnika Jana i Leopoldyny z d. Rajnert. Z woli rodziców przygotowywał, się do zawodu kołodzieja. W osiemnastym roku życia wstąpił do Zakładu oo. werbistów w Nysie i rozpoczął naukę w gimnazjum, po ukończeniu którego udał się do St. Gabriel celem kontynuowania dalszych studiów teologicznych. Z powodu ogólnej anemii, która prześladowała go przez szereg lat, przerwał studia i leczył się udzielając jednocześnie korepetycji dzieciom swego lekarza. W 1909 roku ukończył czteroletnie studia teologiczne jako wolny słuchacz na Uniwersytecie we Fryburgu. Przez dziewięć miesięcy przebywał w Seminarium Duchownym w Salzburgu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 28 marca 1910.

Pierwszą placówką duszpasterską w Tyrolu była miejscowość Waidringen. Z powodu choroby musiał przerwać pracę duszpasterską i zmienić klimat. Następnie pełnił obowiązki kapelana Sióstr Maryi w Nysie i jadwiżanek w Katowicach-Bogucicach, gdzie równocześnie pomagał w duszpasterstwie bonifratrom i ks. Skowronkowi. Potem pracował jako kapelan szpitala i wojska w Namysłowie. Obowiązki wikarego pełnił w Kochłowicach, w Międzyborze, w Dębie Opolskim.

W 1920 roku został inkardynowany do archidiecezji wrocławskiej. W wyniku wydarzeń politycznych i powrotu części Górnego Śląska do Polski przeniósł się do Bielszowic. 12 maja 1924 objął parafię w Pawonkowie w charakterze proboszcza jako następca ks. dziekana Józefa Hachulskiego. Podobnie jak dwaj jego poprzednicy - ks. Herman Schwarzer i ks. dziekan Józef Hachulski - był abstynentem. Jako spowiednik był wyrozumiały, cierpliwy, sumienny, lubiany. Był człowiekiem niezwykle punktualnym aż do podeszłej starości. Dbał o czystość i piękno zabudowań kościelnych oraz o porządek w kancelarii parafialnej. Przeprowadził zasadniczy remont kościoła i zakupił dzwony. W 1934 roku był inicjatorem budowy klasztoru ss. elżbietanek w Pawonkowie. Zmarł 20 października 1962 w Pawonkowie. Został pochowany 23 października 1962 na tamtejszym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Florka; Schematismus 1920; Schematyzm 1924-1970; F. Jerominek, Nekrolog, WD 1963, nr 1, s. 23; Myszor, Historia diecezji, s. 111; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 201; Olszar, Duchowieństwo, s. 74.