Ficek Jan

Z e-ncyklopedia

Ficek Jan (1947-), proboszcz parafii św. Herberta w Wodzisławiu i Gołkowicach

Ficek Jan1.jpg

Urodził się 24 czerwca 1947 w Bieruniu Starym w rodzinie Walentego i Heleny. Chrzest święty przyjął 6 lipca tegoż samego roku w parafii świętego Bartłomieja w rodzinnym Bieruniu. Tam też w latach 1954-1961 uczęszczał do szkoły podstawowej, a w latach 1961-1965 do liceum ogólnokształcącego. 3 czerwca 1962 przyjął sakrament bierzmowania. Po ukończeniu liceum wyjechał do Krakowa do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, w którym kształcił się w latach 1965-1972. W międzyczasie, to znaczy w latach 1966-1968, odbył służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach.

30 marca 1972 w katowickiej katedrze z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany jako wikariusz do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach, gdzie posługiwał w latach 1972-1975. Następnie został posłany do parafii Świętej Małgorzaty w Lyskach, w której przebywał do roku 1978. W latach 1978-1981 był wikariuszem w parafii Ducha Świętego w Tychach. W roku 1981 otrzymał dekret do Wodzisławia Śląskiego, gdzie rozpoczął tworzenie nowej wspólnoty parafialnej oraz budowę nowego kościoła, probostwa i sal katechetycznych. Już 3 października 1982 dzięki ks. Janowi Fickowi została utworzona parafia św. Herberta, biskupa Kolonii. Proboszczem nowo utworzonej parafii został mianowany 6 grudnia tegoż samego roku. 15 listopada 1990 odbyło się uroczyste poświęcenie nowego kościoła. Jako proboszcz działał w parafii świętego Herberta do 2003 roku, oddając się swojej pracy całym sercem zgodnie z prymicyjnym hasłem: Jeżeli ziarno obumrze przynosi obfity plon (J 12,24). W wodzisławskiej parafii obchodził swój jubileusz dwudziestopięciolecia kapłaństwa połączony z pięćdziesiątą rocznicą urodzin. Z tej okazji 22 kwietnia 1997 odbyła się uroczysta Msza święta, w czasie której wdzięczni parafianie złożyli swojemu proboszczowi i jednocześnie budowniczemu parafii serdeczne gratulacje i podziękowania za rzetelną pracę i wkład jaki włożył w rozwój parafii. W trakcie służby w wodzisławskiej parafii w roku 1998 zastąpił ks. prałata Alfreda Wlokę na stanowisku dziekana dekanatu Wodzisław Śląski, był nim do roku 2003. Po nim funkcję tę przejął ks. prałat Bogusław Płonka.

W 2003 roku ks. Jan Ficek został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Anny w Gołkowicach, gdzie przeprowadził gruntowny remont zabytkowego kościółka pw. Świętej Anny. Od 2009 roku pełnił również funkcję dziekana dekanatu Gorzyce. W 2012 roku przeszedł na emeryturę. Od 1 sierpnia 2015 przebywa w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Funkcję proboszcza przejął po nim ks. Stanisław Michałowski a nowym dziekanem został ks. Witold Tatarczyk.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM