Dzieło Miłosierdzia w Lublińcu

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stowarzyszenie pobożnościowe zawiązane w parafii św. Mikołaja w Lublińcu w 1936 roku. W 1938 roku jego członkowie zamierzali zwrócić się do […] władz duchownych o przywileje i odpusty dla członków Dzieła, co może świadczyć pośrednio o chęci jego zatwierdzenia. Jak wiele bractw i stowarzyszeń kościelnych w diecezji katowickiej doby międzywojnia istniał w nim podział narodowościowy (niem. nazwa: Liebeswerk), niemniej współpraca polskich i niemieckich zelatorów przebiegała zgodnie, o czym mogą świadczyć kwartalne sprawozdania publikowane w Tygodniku Parafii Lublinieckiej.

Celem Dzieła Miłosierdzia było składanie intencji mszalnych we wszelakich potrzebach Kościoła i parafii, np. za zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące, chorych i biednych, o nawrócenie, kapłanów, Kościół prześladowany w niektórych krajach, ale także o dobre żniwa, ochronę przed gradobiciem itp. Intencja była zapisywana w języku grupy, która ją składała. Fundusze w wysokości 10 gr były zbierane wśród członków Dzieła oraz wszystkich parafian chcących w ten sposób przysłużyć się potrzebom Kościoła. Jak podkreśla ks. Konrad Wojciech w pierwszym roku działalności 1936/37 zdołano odprawić 44 Msze św., by w kolejnym okresie 1937/38 (do końca czerwca 1938 roku) prawie potroić tę liczbę przez zamówienie 112 intencji.

Bibliografia

„Tygodnik Parafii Lublinieckiej”, nr 37, 18 X 1936; tamże, nr 10, 6 III 1938; tamże, nr 31, 31 VII 1938 .