Dziadek Ferdynand

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dziadek Ferdynand Piotr SDS (1878-1929), imię zakonne Benigny, prowincjał, publicysta

Urodził się 11 września 1878 w Chorzowie w rodzinie Józefa i Doroty z d. Siekierka. Był uczniem Małego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie (1893-1895). 27 kwietnia 1895 wyjechał do Rzymu, gdzie został przyjęty do zgromadzenia salwatorianów. Kontynuował studia humanistyczne i rozpoczął nowicjat. Filozofię studiował na Angelicum, a teologię - uwieńczoną doktoratem - na Gregorianum. 24 czerwca 1901 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Józefa Ceppetelli, wicegerensa diecezji rzymskiej.

Przez pewien czas przebywał na Śląsku i w Galicji, gdzie szukał abonentów dla mającego się ukazywać od stycznia 1902 roku w Rzymie dwumiesięcznika „Posłaniec Salwatoriański". Przez pięć lat pracował w Rzymie jako wychowawca młodzieży zakonnej i redaktor polskich publikacji. W 1906 roku przeniósł redakcję do Trzebini, gdzie był przełożonym domu (1912-1919 i 1921-1922). Należał do rady salwatoriańskiej prowincji austro-węgierskiej (1915-1920). W 1922 roku został przełożonym komisariatu polskiego salwatorianów. W Krakowie zorganizował alumnat (1922), nowicjat (1923), niższe seminarium duchowne (1924). W latach 1927-1929 był pierwszym prowincjałem prowincji polskiej. Założył i redagował „Kalendarz Salwatora" i „Kalendarzyk Salwatora" (1926-1929). Pomagał często w pracy duszpasterskiej w parafiach, m.in. na Śląsku. Organizował stamtąd pielgrzymki do Krakowa i na Jasną Górę. Przez kilka lat wyjeżdżał okresowo z posługą kapłańską do Polaków pracujących sezonowo w Westfalii i Saksonii. Był opiekunem duchowym wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych. Zmarł 12 grudnia 1929 w Krakowie i tam został pochowany na Salwatorze.

Bibliografia

A. Kiełbasa, Dziadek Ferdynand SDS (hasło), [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, 1983, kol. 457; A. Kiełbasa, Dziadek Ferdynand Piotr Benigny (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 94-95; Księga zmarłych salwatorianów polskich 1900-1975, pod red. A. Kiełbasy, Rzym-Kraków 1975, s. 39-44.